Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.
Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

  • obowiązujące Ogólne Warunki Ubezpieczenia
    dla ubezpieczeń komunikacyjnych i mieszkaniowych
  • archiwalne Ogólne Warunki Ubezpieczenia
    dla ubezpieczeń komunikacyjnych i mieszkaniowych
  • obowiązujacy Regulamin świadczenia usług
    ubezpieczeniowych drogą elektroniczną

Obowiązujące Ogólne Warunki Ubezpieczeń Liberty

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Liberty obowiązujące dla umów zawartych z AXA Ubezpieczenia po 10 stycznia 2017 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Mieszkaniowych Liberty obowiązujące dla umów zawartych z AXA Ubezpieczenia po 10 stycznia 2017 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Turystycznych Liberty obowiązujące dla umów zawartych z AXA Ubezpieczenia po 1 września 2016 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw obowiązujące dla umów zawartych z AXA Ubezpieczenia po 1 września 2016 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej obowiązujące dla umów zawartych z AXA Ubezpieczenia po 1 września 2016 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia
od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem lub rozboju
obowiązujące dla umów zawartych z AXA Ubezpieczenia po 1 września 2016 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym obowiązujące dla umów zawartych z AXA Ubezpieczenia po 1 września 2016 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk obowiązujące dla umów zawartych z AXA Ubezpieczenia po 1 września 2016 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym obowiązujące dla umów zawartych z AXA Ubezpieczenia po 1 września 2016 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym obowiązujące dla umów zawartych z AXA Ubezpieczenia po 1 września 2016 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
zawodowej przewoźnika drogowego
obowiązujące dla umów zawartych z AXA Ubezpieczenia po 1 września 2016 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora obowiązujące dla umów zawartych z AXA Ubezpieczenia po 1 września 2016 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk obowiązujące dla umów zawartych z AXA Ubezpieczenia po 1 września 2016 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia utraty zysku obowiązujące dla umów zawartych z AXA Ubezpieczenia po 1 września 2016 r.

Obowiązujący Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną obowiązujący od 10 stycznia 2017 r.

Archiwalny Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną obowiązujący od 1 października 2016 r. do 9 stycznia 2017 r.
Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną obowiązujący od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r.
Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną obowiązujący od 11 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną obowiązujący od 20 lipca 2015 r. do 10 października 2015 r.

Archiwalne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych obowiązujące dla umów zawartych z Liberty Ubezpieczenia od 1 października 2016 r. do 9 stycznia 2017 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych obowiązujące dla umów zawartych z Liberty Ubezpieczenia od 15 lipca 2016 r. do 30 września 2016 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych obowiązujące dla umów zawartych z Liberty Ubezpieczenia od 1 stycznia 2016 r. do 14 lipca 2016 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych obowiązujące dla umów zawartych z Liberty Ubezpieczenia od 6 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych obowiązujące dla umów zawartych z Liberty Ubezpieczenia od 11 października 2015 r. do 5 listopada 2015 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych obowiązujące dla umów zawartych z Liberty Ubezpieczenia od 16 kwietnia 2015 r. do 10 października 2015 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych obowiązujące dla umów zawartych z Liberty Ubezpieczenia od 26 września 2014 r. do 15 kwietnia 2015 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych obowiązujące dla umów zawartych z Liberty Ubezpieczenia od 11 lipca 2014 r. do 25 września 2014 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych obowiązujące dla umów zawartych z Liberty Ubezpieczenia od 20 marca 2013 r. do 10 lipca 2014 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych obowiązujące dla umów zawartych z Liberty Ubezpieczenia od 13 sierpnia 2012 r. do 19 marca 2013 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych obowiązujące dla umów zawartych z Liberty Ubezpieczenia od 18 czerwca 2012 r. do 12 sierpnia 2012 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych obowiązujące dla umów zawartych z Liberty Ubezpieczenia od 1 lutego 2012 r. do 17 czerwca 2012 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych obowiązujące dla umów zawartych z Liberty Ubezpieczenia od 15 listopada 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych obowiązujące dla umów zawartych z Liberty Ubezpieczenia od 1 września 2011 r. do 14 listopada 2011 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych obowiązujące dla umów zawartych z Liberty Ubezpieczenia od 16 września 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych obowiązujące dla umów zawartych z Liberty Ubezpieczenia od 7 listopada 2009 r. do 15 września 2010 r.

Archiwalne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Mieszkaniowych

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Mieszkaniowych obowiązujące dla umów zawartych z Liberty Ubezpieczenia od 1 października 2016 r. do 9 stycznia 2017 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Mieszkaniowych obowiązujące dla umów zawartych z Liberty Ubezpieczenia od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Mieszkaniowych obowiązujące dla umów zawartych z Liberty Ubezpieczenia od 6 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Mieszkaniowych obowiązujące dla umów zawartych z Liberty Ubezpieczenia od 11 października 2015 r. do 5 listopada 2015 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Mieszkaniowych obowiązujące dla umów zawartych z Liberty Ubezpieczenia od 1 kwietnia 2015 r. do 10 października 2015 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Mieszkaniowych obowiązujące dla umów zawartych z Liberty Ubezpieczenia od 11 lipca 2014 r. do 31 marca 2015 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Mieszkaniowych obowiązujące dla umów zawartych z Liberty Ubezpieczenia od 6 listopada 2014 r. do 10 lipca 2014 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Mieszkaniowych obowiązujące dla umów zawartych z Liberty Ubezpieczenia od 5 września 2013 r.do 5 listopada 2013 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Mieszkaniowych obowiązujące dla umów zawartych z Liberty Ubezpieczenia od 7 maja 2013 r. do 4 września 2013 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Mieszkaniowych obowiązujące dla umów zawartych z Liberty Ubezpieczenia od 20 marca 2013 r. do 6 maja 2013 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Mieszkaniowych obowiązujące dla umów zawartych z Liberty Ubezpieczenia od 5 grudnia 2012 r. do 19 marca 2013 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Mieszkaniowych obowiązujące dla umów zawartych z Liberty Ubezpieczenia od 24 września 2012 r. do 4 grudnia 2012 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Mieszkaniowych obowiązujące dla umów zawartych z Liberty Ubezpieczenia od 15 listopada 2011 r. do 23 września 2012 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Mieszkaniowych obowiązujące dla umów zawartych z Liberty Ubezpieczenia od 29 listopada 2010 r. do 14 listopada 2011 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Mieszkaniowych obowiązujące dla umów zawartych z Liberty Ubezpieczenia od 29 marca 2010 r. do 28 listopada 2010 r.

Archiwalne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Turystycznych

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Turystycznych obowiązujące dla umów zawartych z Liberty Ubezpieczenia od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Turystycznych obowiązujące dla umów zawartych z Liberty Ubezpieczenia od 11 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Turystycznych obowiązujące dla umów zawartych z Liberty Ubezpieczenia od 5 grudnia 2014 r. do 10 października 2015 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Turystycznych obowiązujące dla umów zawartych z Liberty Ubezpieczenia od 13 listopada 2014 r. do 4 grudnia 2014 r.

Archiwalne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw

obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw obowiązujące dla umów zawartych z Liberty Ubezpieczenia od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw obowiązujące dla umów zawartych z Liberty Ubezpieczenia od 11 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw obowiązujące od 11 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw obowiązujące dla umów zawartych z Liberty Ubezpieczenia od 16 marca 2015 r. do 10 października 2015 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw obowiązujące dla umów zawartych z Liberty Ubezpieczenia od 15 września 2014 r. do 16 marca 2015 r.

Archiwalne Ogólne Warunki Ubezpieczeń mienia oraz odpowiedzialności cywilnej podmiotów prowadzących sprzedaż pojazdów samochodowych

obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń mienia oraz odpowiedzialności cywilnej podmiotów prowadzących sprzedaż pojazdów samochodowych obowiązujące dla umów zawartych z Liberty Ubezpieczenia od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń mienia oraz odpowiedzialności cywilnej podmiotów prowadzących sprzedaż pojazdów samochodowych obowiązujące dla umów zawartych z Liberty Ubezpieczenia od 11 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń mienia oraz odpowiedzialności cywilnej podmiotów prowadzących sprzedaż pojazdów samochodowych obowiązujące od 11 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczeń mienia oraz odpowiedzialności cywilnej podmiotów prowadzących sprzedaż pojazdów samochodowych obowiązujące dla umów zawartych z Liberty Ubezpieczenia od 18 lipca 2013 r. do 10 października 2015 r.

Inne dokumenty

Informacja dla Konsumentów obowiązująca od 12 stycznia 2017 r.
Regulamin zniżek obowiązujący od 30 września 2016 r.
Regulamin Promocji „Podaruj znajomemu zniżkę” obowiązujący od 1 października 2016 r.

Nie możesz otworzyć tego dokumentu? Pobierz i zainstaluj program Adobe Reader

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e