Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

OC + Mini Assistance

Obowiązkowe ubezpieczenie OC z serwisem assistance.

 • w cenie ubezpieczenia OC ubezpieczenie Mini Assistance,
 • najwyższa jakość obsługi Klienta,
 • możliwość rozłożenia płatności składki na 2 raty,
 • ubezpieczenie Mini Assistance w pakiecie bez dodatkowych opłat,
 • 100 km dla holowania samochodu sprawcy,
 • zwrot kosztów do wysokości faktycznie poniesionych wydatków na naprawę samochodu poszkodowanego,
 • możliwość rozłożenia płatności składki na 2 raty,
 • sprawna i profesjonalna likwidacja szkód.
Dowiedz się więcej

OC + AC

 • ubezpieczenie szyb i kradzieży auta w ramach Ubezpieczenia AC Standard,
 • swobodny wybór warsztatu naprawczego,
 • zakres terytorialny Polska i Europa, bez żadnych dopłat,
 • ubezpieczenie Mini Assistance w pakiecie bez dodatkowych dopłat,
 • elastyczne sposoby płatności za polisę - możliwość rozłożenia płatności na 2 raty,
 • sprawna i profesjonalna likwidacja szkód,
 • szybka i pewna wypłata całej należnej kwoty odszkodowania.
Standard Warsztat Warsztat Plus
Naprawa auta zgodnie z kosztorysem, naliczona amortyzacja części. Rozliczenie części bez potrącenia amortyzacji. Naprawa auta z zastosowaniem oryginalnych części w Autoryzowanej Stacji Obsługi.
Dowiedz się więcej

Ubezpieczenie NNW

Przy wyborze dowolnego pakietu ubezpieczeniowego, oferujemy naszym Klientom możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), w celu zapewnienia podróżującym pełnej ochrony zarówno na terenie Polski jak i poza granicami kraju.

 • ochrona Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla kierowcy i pasażerów,
 • ochrona ubezpieczeniowa na terenie Polski i Europy,
 • szybka i pewna wypłata odszkodowania,
 • ochrona nie tylko podczas korzystania z pojazdu, ale także podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu,
 • ochrona podczas naprawy pojazdu na trasie,
 • wysoka suma ubezpieczenia do 100 000 zł dla kierowcy i do 20 000 zł dla każdego z pasażerów,
 • elastyczne sposoby płatności, możliwość rozłożenia płatności na 2 raty.
Dowiedz się więcej

Assistance

Przy zakupie dowolnego pakietu ubezpieczeń, polecamy naszym Klientom wykupienie dodatkowego ubezpieczenia Premium Assistance, gwarantującego pomoc serwisową, informacyjną i medyczną w razie wypadku lub awarii pojazdu.

 • pełna ochrona dla kierowcy i pasażerów w Polsce i Europie,
 • pomoc w przypadku braku paliwa na drodze czy zatankowaniu złego paliwa,
 • opieka nad dziećmi,
 • organizacja i pokrycie kosztów naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia nawet pod domem,
 • odholowanie pojazdu do wskazanego przez Klienta warsztatu i odbiór auta po naprawie,
 • pomoc w przypadku wymiany koła, zatrzaśnięcia lub zgubienia kluczyków, awarii oświetlenia czy akumulatora,
 • auto zastępcze lub zastępczy kierowca,
 • opłacenie noclegu, przewozu medycznego i hospitalizacji.
Dowiedz się więcej

Opony assistance

 • ochrona opon w przypadku przebicia lub uszkodzenia,
 • ochrona ubezpieczeniowa na terenie Polski i Europy,
 • szybkie i pewne świadczenie,
 • organizacja i pokrycie kosztów usługi wymiany kół w przypadku przebicia lub uszkodzenia opon, już na miejscu zdarzenia, nawet pod domem,
 • odholowanie pojazdu do najbliższego warsztatu wulkanizacyjnego w przypadku uszkodzenia więcej niż jednego koła,
 • pomoc w przypadku wymiany koła,
 • pełna pomoc informacyjna w zakresie informacji o warsztatach wulkanizacyjnych i sklepach oponiarskich,
 • elastyczne sposoby płatności, w tym możliwość rozłożenia płatności na 2 raty.
Dowiedz się więcej