Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Ubezpieczenie OC

OC z Mini Assistance

Oferta ubezpieczeń OC skierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, będących właścicielami pojazdu, a także banków , które są właścicielami pojazdu na podstawie umowy przewłaszczenia pojazdów.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy samochodów w Polsce. Obejmuje szkody związane z udziałem samochodu w ruchu drogowym, których następstwem jest uszkodzenie lub zniszczenie mienia oraz utrata zdrowia przez osoby poszkodowane w wypadku.

Warunki ubezpieczenia OC, sposoby zawarcia umowy oraz sumy gwarancyjne reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Mini Assistance

Pakiet OC i AC Standard z Mini Assistance

W cenie ubezpieczenia OC oferujemy swoim Klientom dodatkowo ubezpieczenie Mini Assistance, które obejmuje:

Pełną pomoc informacyjną. Udzielamy telefonicznej informacji o:

 • postępowaniu w przypadku wystąpienia zdarzenia,
 • procedurze zgłaszania szkód, wymaganej dokumentacji i obowiązujących terminach,
 • najbliżej zlokalizowanych i współpracujących z nami punktach pomocy drogowej, wypożyczalniach pojazdów, hotelach, stacjach paliw, itp.,
 • warsztatach partnerskich oraz warsztatach autoryzowanych w zakresie napraw poawaryjnych danej marki pojazdu oraz powypadkowych danej marki pojazdu.

Pomoc serwisową w razie kolizji drogowej. Zorganizujemy i pokryjemy koszty następujących świadczeń:

 • naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia,
 • holowanie pojazdu ubezpieczonego,
 • holowanie pojazdu poszkodowanego.

Dlaczego warto kupić OC Liberty?

 • ubezpieczenie Mini Assistance w pakiecie bez dodatkowych opłat, a dzięki niemu,
 • korzystne warunki dla pojazdów biorących udział w wypadku:
  • do 100 km dla holowania samochodu sprawcy,
  • zwrot kosztów do wysokości faktycznie poniesionych wydatków na naprawę samochodu poszkodowanego.
 • możliwość rozłożenia płatności składki na 2 raty,
 • sprawna i profesjonalna likwidacja szkód.
Oblicz składkę

Pobierz: Ogólne Warunki Ubezpieczenia


Nie możesz otworzyć tego dokumentu? Pobierz i zainstaluj program Adobe Reader

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e
params:action=#echo var="lds_call_point"
params:callPoint=ns_oc_z_mini_assistance;partnerPoint=