Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Ubezpieczenie OC

OC z Mini Assistance

Oferta ubezpieczeń OC skierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, będących właścicielami pojazdu, a także banków , które są właścicielami pojazdu na podstawie umowy przewłaszczenia pojazdów.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy samochodów w Polsce. Obejmuje szkody związane z udziałem samochodu w ruchu drogowym, których następstwem jest uszkodzenie lub zniszczenie mienia oraz utrata zdrowia przez osoby poszkodowane w wypadku.

Warunki ubezpieczenia OC, sposoby zawarcia umowy oraz sumy gwarancyjne reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ubezpieczenie AC Standard

OC z Mini Assistance

W szeroki zakres naszego ubezpieczenia AC (Autocasco) wchodzą m.in. szkody polegające na: zniszczeniu, utracie pojazdu i jego wyposażenia (w tym również szyb) powstałe w wyniku wypadku drogowego, zniszczenia pojazdu przez osoby trzecie, szkody powstałe wskutek działania nieprzewidzianych warunków atmosferycznych (grad, huragan, pożar) czy kradzież pojazdu. To Ty wybierasz warsztat, w którym ma być dokonana naprawa pojazdu!

Nasza ochrona Autocasco działa również na terenie Europy!

Mini Assistance

Pakiet OC i AC Standard z Mini Assistance

W cenie ubezpieczenia OC oferujemy swoim Klientom dodatkowo ubezpieczenie Mini Assistance, które obejmuje:

Pełną pomoc informacyjną. Udzielamy telefonicznej informacji o:

 • postępowaniu w przypadku wystąpienia zdarzenia,
 • procedurze zgłaszania szkód, wymaganej dokumentacji i obowiązujących terminach,
 • najbliżej zlokalizowanych i współpracujących z nami punktach pomocy drogowej, wypożyczalniach pojazdów, hotelach, stacjach paliw, itp.,
 • warsztatach partnerskich oraz warsztatach autoryzowanych w zakresie napraw poawaryjnych danej marki pojazdu oraz powypadkowych danej marki pojazdu.

Pomoc serwisową w razie kolizji drogowej. Zorganizujemy i pokryjemy koszty następujących świadczeń:

 • naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia,
 • holowanie pojazdu ubezpieczonego,
 • holowanie pojazdu poszkodowanego.

Dlaczego warto kupić Ubezpieczenia OC i AC Standard Liberty?

 • ubezpieczenie szyb i kradzieży auta w ramach Ubezpieczenia AC Standard,
 • swobodny wybór warsztatu naprawczego,
 • zakres terytorialny Polska i Europa, bez żadnych dopłat,
 • ubezpieczenie Mini Assistance w pakiecie bez dodatkowych dopłat,
 • dodatkowo możliwość wyboru opcji:
  • Warsztat Plus naprawa auta z zastosowaniem oryginalnych części w Autoryzowanej Stacji Obsługi,
  • Warsztat rozliczenie części bez potrącenia amortyzacji,
 • elastyczne sposoby płatności za polisę - możliwość rozłożenia płatności na 2 raty,
 • sprawna i profesjonalna likwidacja szkód,
 • szybka i pewna wypłata całej należnej kwoty odszkodowania.
Oblicz składkę

Pobierz: Ogólne Warunki Ubezpieczenia


Nie możesz otworzyć tego dokumentu? Pobierz i zainstaluj program Adobe Reader

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e
params:action=#echo var="lds_call_point"
params:callPoint=ns_oc_ac_standard_z_mini_assistance;partnerPoint=