Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Odszkodowanie i likwidacja szkody z OC sprawcy

Szkoda z polisy OC sprawcy

Szkodę z polisy Odpowiedzialności Cywilnej można zgłosić do nas w sytuacji gdy sprawca posiada polisę
ubezpieczenia Liberty oraz w sytuacji gdy nie posiadał ważnej polisy na dzień zdarzenia i roszczenie będzie kierowane do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Szkodę z polisy OC można zgłosić w każdej chwili, nie później jednak niż 3 lata od zdarzenia:

  • telefonicznie pod numerem (+48) 22 589 95 21
  • e-mailem na adres zgloszenia@lu.pl
  • pisemnie na adres siedziby ubezpieczyciela
  • faksem na numer (+48) 22 589 97 97

Prosimy o aktywną współpracę z nami, która pozwoli skrócić
czas oczekiwania na wypłatę pełnego odszkodowania.


Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e