Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

Wszystkie podawane przez Ciebie dane osobowe są bezpieczne – nie zostaną nigdy udostępnione podmiotom trzecim bez Twojej zgody z wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa. Zawsze przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

Poniższa Polityka Prywatności i Cookies szczegółowo opisuje zasady, na jakich AXA Ubezpieczenia przetwarza Twoje dane.

Pobieranie materiałów prezentowanych w Serwisie jest możliwe wyłącznie do własnych, prywatnych i niekomercyjnych celów (nie dotyczy materiałów wykorzystywanych przez dziennikarzy), pod warunkiem, że zostaną zachowane w nich wszystkie informacje o prawach autorskich lub inne informacje dotyczące zastrzeżonego charakteru takich materiałów.

Bez upoważnienia udzielonego na piśmie nie wolno rozpowszechniać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości Serwisu do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy tekstów i zdjęć. Warunki i zastrzeżenia wymienione poniżej dotyczą wszystkich Użytkowników Serwisu. Dostęp do Serwisu lub korzystanie z niego oznacza akceptację Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną oraz wyrażenie zgody na warunki i zastrzeżenia opisane w kolejnych punktach. Pojęciom użytym w niniejszych warunkach i zastrzeżeniach należy nadawać znaczenie, jakie zostało im przypisane w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną.

W zakresie, w jakim dopuszczają to przepisy prawa właściwego, wykluczamy odpowiedzialność za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron lub witryn, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszym Serwisie.

Cała zawartość niniejszego Serwisu została dostarczona w formie i w treści oglądanej przez Użytkownika Serwisu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody wynikłe z dostępu lub korzystania z Serwisu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do Serwisu, korzystaniem z niego lub pobieraniem z Serwisu jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, plików. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezależne od nas nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu.

Nie przyjmujemy na siebie i nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie materiały dostarczone do któregokolwiek z naszych serwerów.

Dane osobowe, takie jak: nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, które zostaną nam dostarczone, będą wykorzystywane zgodnie z zasadami naszej Polityki Ochrony Prywatności, o której mowa w pkt 5 poniżej.

Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami) w celu realizacji Usług udostępnianych przez Serwis. Zapewniamy realizację uprawnień wynikających z w/w ustawy, a w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przepisami tej ustawy. Użytkownicy podają w Serwisie swoje dane osobowe dobrowolnie. Użytkownicy mogą modyfikować lub usunąć swoje dane osobowe poprzez kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Klienta AXA Ubezpieczenia, lub wysyłając email za pomocą formularza kontaktowego lub wysyłając pismo na adres siedziby AXA Ubezpieczenia.

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w Cookies.
 2. Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz uzyskującym do nich dostęp jest AXA Ubezpieczenia.
 4. AXA Ubezpieczenia przechowuje lub uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami).
 5. Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z AXA Ubezpieczenia reklamodawców oraz partnerów.
 6. Cookies wykorzystywane są przez AXA Ubezpieczenia lub podmioty współpracujące w celu:
  1. umożliwienia korzystania z serwisu internetowego, w tym z aplikacji „„Ubezpiecz mieszkanie on-line", „Ubezpiecz samochód on-line", „Ubezpieczenie floty on-line", „Odnów polisę on-line", „Zgłoś kupno/sprzedaż pojazdu on-line", „Zamów bezpłatną rozmowę"”;
  2. udostępnienia narzędzi społecznościowych, pozwalających m.in. na ocenę, komentowanie oraz udostępnianie w mediach społecznościowych stron Serwisu
  3. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie końcowe Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  4. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  5. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po uwierzytelnieniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie przeprowadzać procesu uwierzytelnienia;
  6. wyświetlania Użytkownikowi reklam lepiej dostosowanych do jego zainteresowań i potrzeb oraz analizowania efektywności różnych kampanii reklamowych w Internecie;
  7. umieszczania na stronach Serwisu obiektów typu „rich media”: filmów, animacji flash oraz innych.
 7. W ramach Serwisu stosowane są dwa typy Cookies:
  1. „sesyjne” (ang. session Cookies) - pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  2. „stałe” / „permanentne” (ang. persistent Cookies) - pliki przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 8. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje Cookies:
  1. „niezbędne” - umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. „bezpieczeństwo” - służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „analityczne” - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu i poprawianie jego wydajności;
  4. „funkcjonalne” - umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” - umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych lepiej dostosowanych do ich zainteresowań oraz rozliczania efektywności prowadzonych kampanii reklamowych w Internecie.
 9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą być zmienione w ustawieniach przeglądarki internetowej w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 10. AXA UBEZPIECZENIA informuje, że ograniczenie stosowania Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 11. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest pod adresem http://www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 12. Lista Cookies stosowanych w ramach Serwisu:
 13. Legenda:

  N - Niezbędne
  B - Bezpieczeństwo
  F - Funkcjonalne
  A - Analityczne
  R - Reklamowe

  S - Sesyjne
  P - Permanentne (Stałe)

Cookies AXA Ubezpieczenia
Nazwa CookieDomenaTypRodzaj
cmbxwww.lu.plSRodzaj
CMB_SIDwww.lu.plSA
COOKIE_VLWEPPL-WEBSPxxwww.lu.plSN
EKT_SIDwww.lu.plSN
LDS_SESSIONwww.lu.plSN
LDS_SIDwww.lu.plSA
OW_SIDwww.lu.plSN
PARTNER_ADD_0www.lu.plSN
PARTNER_ADD_1www.lu.plSA
PARTNER_ADD_2www.lu.plSA
PORTAL_PARTNER_IDwww.lu.plSA
REFERERwww.lu.plSA
SITE_STACKwww.lu.plSA
TDUIDwww.lu.plSA
UNIQUE_CUSTOMER_IDwww.lu.plPA
__utma.lu.plPA
__utmb.lu.plPA
__utmc.lu.plSA
__utmt.lu.plPA
__utmz.lu.plPA
_ga.lu.plPA
_gat_UA-52623438-1.lu.plPA
flsidwww.lu.plPA
mousestats_si.lu.plPA
mousestats_vi.lu.plPA
s_cc.lu.plSA
s_sq.lu.plSA
smuuid.www.lu.plPA
cookies_infowww.lu.plPA
m_UA-52623438-1.lu.plPF
AGR_SIDwww.lu.plSA
promo_codewww.lu.plPN
CookieUbezpieczenie%20turystycznewww.lu.plPF
_UA-52623438-1.lu.plPA
30minV2www.lu.plPA
optimizelyBuckets.lu.plPF
optimizelyEndUserId.lu.plPA
optimizelyPendingLogEvents.lu.plPA
optimizelySegments.lu.plPA
JSESSIONIDSSOwww.lu.plSA
Cookies podmiotów niezależnych
Nazwa CookieDomenaTypRodzaj
DSID.doubleclick.netPR
IDE.doubleclick.netPR
id.doubleclick.netPR
NID.google.comPR

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “Cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze Użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.

Użytkownik może zrezygnować z Cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

DoubleClick

System należący do Google'a, który pozwala na emitowanie reklam w sieci oraz analizę ich efektywności w odniesieniu do działań użytkowników na stronie lu.pl (na podstawie przydzielonego cookie)

MouseStats

Narzędzie do analizy zachowania użytkowników na formularzach.

Optimizely

Narzędzie do testowanie alternatywnych rozwiązań na stronie. Cookie nadawane przez Optimizely stosowane jest do zakwalifikowania użytkownika do danego wariantu na drodze losowania według określonych kryteriów i zapamiętania tego wyboru

AXA Ubezpieczenia może w dowolnym czasie wprowadzać zmiany do niniejszych warunków i zastrzeżeń, aktualizując informacje zamieszczone na tej stronie. Ponieważ takie zmiany są wiążące dla Użytkownika, powinno się okresowo odwiedzać tę stronę, by zapoznać się z aktualnymi warunkami i zastrzeżeniami.

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień warunków i zastrzeżeń oraz zobowiązanie do przestrzegania ich. Zapoznanie się z treścią postanowień i zastrzeżeń jest niezbędne. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu (zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji) wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e