Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

W razie
szkody

Dowiedz się jak postępować w razie wystąpienia
szkody z tytułu ubezpieczenia AC (autocasco).


Co trzeba wiedzieć, gdy szkoda powstanie za granicą?

Co zrobić, gdy szkoda powstanie za granicą?

W przypadku wystąpienia szkody poza granicami naszego kraju należy jak najszybciej poinformować o tym swoje towarzystwo ubezpieczeniowe, nie czekając na powrót do Polski. Szkodę można zgłosić przez telefon, dzwoniąc na infolinię swojego ubezpieczyciela lub przez Internet. Dokładne dane kontaktowe znajdują się w polisie AC. Niezawiadomienie w terminie ubezpieczyciela o zaistniałym wypadku może doprowadzić do odmowy wypłaty odszkodowania.

Czy istnieje możliwość naprawy samochodu za granicą w ramach ubezpieczenia AC?

Ogólnie, szkody powstałe poza granicami naszego kraju powinny być naprawiane w Polsce. Przed wyjazdem za granicę dobrze jest sprawdzić Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), gdzie zaznaczone są sytuacje, w których istnieje możliwość naprawy pojazdu w zagranicznych warsztatach bez zgody ubezpieczyciela.

Aby uzyskać zwrot kosztów naprawy za granicą, muszą być spełnione następujące warunki:

  • naprawa jest niezbędna do kontynuacji bezpiecznej podróży,
  • koszty naprawy nie przekraczają określonych w polisie limitów lub ustaleń z zakładem ubezpieczeń.

Należy pamiętać, że zakres ochrony ubezpieczenia AC jest ustalany przez każdy zakład ubezpieczeń indywidualnie, a jego dokładny opis znajduje się w OWU.

Wróć do listy artykułów

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e