Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Podstawowe
pojęcia
- AC

Sprawdź, co to jest AC i jaką ochronę
może ci zapewnić.

Tanie ubezpieczenie AC – kiedy mogę odzyskać składkę?

Wyobraź sobie sytuację, w której ktoś kupuje tanie ubezpieczenie AC, a po kilku miesiącach rezygnuje z umowy, ale nie ubiega się o zwrot niewykorzystanej składki. Bez sensu, prawda? Dlatego pamiętaj o złożeniu odpowiedniego wniosku, jeśli np. sprzedajesz lub wyrejestrowujesz samochód.

Tanie ubezpieczenie AC to nie tylko kwestia zakupu odpowiedniej polisy. Równie ważna jest wiedza o tym, w jakich sytuacjach można ubiegać się o zwrot niewykorzystanej składki. U nas zwrot składki wpłynie na twoje konto już w ciągu 30 dni od daty dostarczenia ubezpieczycielowi właściwych dokumentów.

Zwrot składki przysługuje w razie rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu ochrony, a umowa AC ulega rozwiązaniu m.in. na skutek sprzedaży auta. Jeżeli sprzedałeś samochód, złóż wniosek a towarzystwo zwróci ci składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia – a dokładniej za każdy niewykorzystany dzień ochrony. Podobnie możesz postąpić w sytuacji wyrejestrowania ubezpieczonego pojazdu.

Pamiętaj, że jeżeli wcześniej likwidowałeś szkodę z AC, zwrot składki będzie proporcjonalny do pozostałej sumy ubezpieczenia (chyba, że suma ubezpieczenia jest nieredukcyjna) W przypadku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, zwrot składki nie przysługuje (suma ubezpieczenia została już skonsumowana w całości przed rozwiązaniem umowy).

Pamiętaj też, że – znów w przypadku sumy zmiennej – ubezpieczyciel przy ustalaniu składki uwzględnia zmianę wartości pojazdu w trakcie trwania ochrony! Nie jest zobowiązany do zwrotu składki, jeśli wartość pojazdu znacząco się zmniejszyła.

Ubezpieczyciele coraz częściej wychodzą naprzeciw kierowcom, którzy chcą kupić tanie ubezpieczenie AC, umożliwiając im opłacanie składki w ratach – dwóch, czterech, a nawet dwunastu. Jeżeli skorzystałeś z tej opcji i nie opłaciłeś całej składki jednorazowo podczas zawarcia umowy ubezpieczenia, w sytuacji jej rozwiązania ubezpieczyciel zwróci ci tylko niewykorzystaną część ostatniej raty.

Wniosek o zwrot składki zwykle przyjmuje formę dedykowanego formularza, który ubezpieczający auto musi wypełnić. Przy uzupełnianiu danych potrzebne będą dane osoby, która zawierała umowę: dane samochodu (numer rejestracyjny, marka, model), a także seria i numer polisy, z tytułu której należy się zwrot.

Wróć do listy artykułów

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e