Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Wybór i zakup
ubezpieczenia AC

Dowiedz się, co należy wziąć pod
uwagę, aby wybrać ubezpieczenia AC
najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb.

Jak określa się wartość samochodu?

Rola wartości pojazdu

Na podstawie wartości samochodu ustalana jest suma ubezpieczenia oraz wysokość składki. Przy określaniu wartości pojazdu pamiętaj, aby zrobić to bardzo dokładnie, ponieważ wskazanie zbyt wysokiej wartości, będzie skutkowało odpowiednio wyższą składką AC, co nie przekłada się na wysokość ewentualnej wypłaty odszkodowania z tytułu szkody, kradzieży czy zniszczenia Twojego auta.

Wartość samochodu używanego

Aby obliczyć wartość używanego samochodu należy wziąć pod uwagę czynniki takie jak:

 • rynkowa wartość bazowa danego pojazdu, która ustalana jest na podstawie notowań dostępnych w specjalistycznych katalogach dla tego modelu marki i wyposażenia,
 • rok produkcji,
 • okres eksploatacji,
 • wyposażenie,
 • przebieg,
 • stan techniczny.

Wartość rynkowa samochodu jest podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia AC.

Wartość nowego samochodu a suma ubezpieczenia AC

Najczęściej zakład ubezpieczeń ustalając sumę ubezpieczenia AC w przypadku nowego samochodu przyjmuje wartość pojazdu zapisanej na fakturze. Ubezpieczyciel uznaje również wartość fakturową zakupu, jeśli:

 • nie upłynął okres 6 miesięcy od daty wystawienia faktury,
 • przebieg auta od daty zakupu nie przekroczył 10 tys. km,
 • samochód od dnia zakupu nie uległ uszkodzeniu,
 • auto od daty zakupu w świetle prawa nie zmieniło właściciela,
 • w autoryzowanych punktach sprzedaży producenta danej marki nie nastąpiło obniżenie ceny fabrycznej nowego pojazdu, które posiada to samo wyposażenie i te same parametry techniczne, co auto, które jest przedmiotem ubezpieczenia.

Czy suma ubezpieczenia zmienia się podczas trwania umowy AC?

Suma ubezpieczenia może się zmienić w okresie obowiązywania polisy AC, gdy nastąpi tak zwana konsumpcja sumy ubezpieczenia. Polega to na pomniejszeniu sumy o kwotę wypłaconego odszkodowania.

Wróć do listy artykułów

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e