Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

W razie
szkody

Dowiedz się jak postępować w razie wystąpienia
szkody z tytułu ubezpieczenia AC (autocasco).


Jak postępować w razie wystąpienia szkody?

KROK 1 – Co zrobić na miejscu zdarzenia?

Pamiętaj, aby zabezpieczyć samochód przed dalszą szkodą lub jej zwiększeniem, w taki sposób, aby nie dokonywać żadnych zmian w uszkodzonym samochodzie, chyba, że działanie to jest uzasadnione koniecznością dalszej bezpiecznej jazdy.

Następnie, zbierz dane dotyczące uczestników zdarzenia, polisy OC właścicieli pojazdów mechanicznych, które brały bezpośredni udział w zdarzeniu oraz spisz protokół dotyczący okoliczności zajścia. Jeśli istnieje potrzeba, zadzwoń na Policję.

Obecność Policji jest niezbędna, jeśli:

 • są ranne lub zabite osoby,
 • uczestnik zdarzenia był pod wpływem środków odurzających,
 • powstała szkoda jest wynikiem wandalizmu,
 • powstała szkoda jest wynikiem kradzieży,
 • skala szkody jest duża.

KROK 2 – Zgłoszenie szkody

Po zebraniu niezbędnych informacji niezwłocznie zgłoś szkodę swojemu ubezpieczycielowi. W zależności od zakładu ubezpieczeniowego istnieje możliwość zgłoszenia szkody:

 • drogą telefoniczną,
 • osobiście,
 • drogą korespondencyjną,
 • drogą elektroniczną.

Kluczową kwestią jest termin zgłaszania szkody. Należy go pilnować, ponieważ jego przekroczenie może skutkować odmową wypłacenia odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Terminy, choć zbliżone do siebie, ustalane są indywidualnie przez każdego ubezpieczyciela. Dokładna informacja o terminie zgłaszania szkody znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), które dołączone są do Twojej polisy i w zależności od zakładu ubezpieczeniowego wahają się w granicach 3 – 7 dni.


KROK 3 – Dokumenty jakich potrzebujesz

Dostarcz towarzystwu ubezpieczeniowemu niezbędne dokumenty. Od tego zależy terminowość wypłaty odszkodowania.

Dokumenty, które są wymagane do ubiegania się o odszkodowanie z Autocasco, to:

 • dowód rejestracyjny pojazdu z aktualnym badaniem technicznym,
 • prawo jazdy osoby, która kierowała pojazdem (w przypadku kiedy do szkody doszło w wyniku prowadzenia pojazdu),
 • dokument tożsamości osoby, która zgłasza szkodę,
 • polisa AC, a dokładniej jej numer,
 • wniosek ubezpieczeniowy,
 • wypełniony druk zgłoszenia szkody, który zawiera sytuacyjny opis zdarzenia.

KROK 4 – Co dalej?

Po zgłoszeniu szkody i dostarczeniu niezbędnych dokumentów, poczekaj na oględziny uszkodzonego pojazdu przeprowadzane przez rzeczoznawcę, ustalenia dotyczące szkody, decyzję odnośnie odszkodowania w ramach polisy AC i wypłatę odszkodowania w formie jaka została ustalona z ubezpieczycielem.

Wróć do listy artykułów

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e