Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Podstawowe
pojęcia
- AC

Sprawdź, co to jest AC i jaką ochronę
może ci zapewnić.

Co oznaczają terminy „nadubezpieczenie” i „niedoubezpieczenie”?

Terminy nadubezpieczenie iniedoubezpieczenie pełnią istotną rolę w sytuacji wystąpienia szkody oraz obliczania wartości odszkodowania. Co więcej, oba pojęcia są bezpośrednio związane z sumą ubezpieczenia, czyli maksymalną wysokością odszkodowania, które może być wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym wykupiona została polisa AC.

Nadubezpieczenie

Nadubezpieczenie to ubezpieczenie pojazdu na sumę ubezpieczenia wyższą niż wartość pojazdu wraz z jego wyposażeniem . Zawyżona wartość niestety nie jest równoznaczna z wypłatą większego odszkodowania w sytuacji powstania szkody.

Należy podkreślić, że składka ubezpieczeniowa jest ustalana na podstawie wartości pojazdu i w takim wypadku jest odpowiednio wyższa. W momencie kiedy uznasz że pojazd został „nadubezpieczony”, możesz ubiegać się o zmniejszenie sumy ubezpieczenia i korektę zapłaconej składki.

Niedoubezpieczenie

Mówiąc o niedoubezpieczeniu mamy do czynienia z sytuacją odwrotną, czyli ubezpieczeniem pojazdu na wartość niższą niż realna wartość pojazdu.

Niedoubezpieczenie jest często wynikiem zadeklarowania błędnego modelu pojazdu lub przyjęcia innych parametrów pojazdu niż w rzeczywistości pojazd posiada. Pomimo niższej składki zabieg zaniżania wartości jest bardzo niekorzystny dla Klienta, ponieważ zakłady ubezpieczeń w momencie powstania szkody wypłaci odszkodowanie niższe niż wartość naszego pojazdu - pomniejszy odszkodowanie o stosunek, w jakim suma ubezpieczenia została zaniżona w zestawieniu z wartością rzeczywistą. Reguła ta nazywa się zasadą proporcji i jest powszechnie stosowana przez zakłady ubezpieczeń do regulowania wysokości odszkodowania w sytuacji niedoubezpieczenia.

Wróć do listy artykułów

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e