Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Odszkodowanie
z AC

Zapoznaj się z zasadami ustalania
wysokości odszkodowania
z tytułu ubezpieczenia AC (autocasco).

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

Towarzystwo Ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania z AC lub pomniejszyć jego wysokość, w ściśle określonych przypadkach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), o ile dana szkoda podlega wyłączeniu lub ograniczeniu odpowiedzialności.

Zmniejszenie lub wyłączenie odpowiedzialności

Zmniejszenie lub wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej to zbiór zdarzeń, za które zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności i należą do nich m.in.:

  • brak aktualnych badań technicznych pojazdu w przypadku szkody powstałej w wyniku złego stanu technicznego pojazdu,
  • brak prawa jazdy osoby kierującej samochodem,
  • kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • celowe uszkodzenie samochodu,
  • niska wartość szkody.

Odszkodowanie a miejsce powstania szkody

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Twojej polisy zawsze określają jaki jest zakres terytorialny Twojego ubezpieczenia – na terenie jakich krajów zakład ubezpieczeń chroni Twój pojazd. Dlatego pamiętaj, aby to sprawdzić przed zakupem ubezpieczenia. W przeciwnym przypadku, jeśli dojdzie do powstania szkody na terenie kraju nie objętego zakresem ochrony, Ubezpieczyciel odmówi Ci wypłacenia odszkodowania.

Terminowość opłacania składek

Omawiając kwestię wypłaty odszkodowań z AC należy podkreślić bardzo ważną rolę terminów płacenia składek. Jeśli pierwsza rata składki nie zostanie opłacona w ustalonym z ubezpieczycielem terminie, a samochód ulegnie uszkodzeniu to w większości przypadków Ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania. W przypadku Autocasco, nieuregulowanie płatności składki w terminie, może powodować rozwiązanie umowy.

Wróć do listy artykułów

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e