Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Podstawowe
pojęcia
- AC

Sprawdź, co to jest AC i jaką ochronę
może ci zapewnić.

AC – co to znaczy…? Słownik pojęć

Rozglądasz się za dobrą polisą ale nie wiesz, jak rozumieć pojęcia wymienione w OWU? Nie martw się, w takiej sytuacji znajduje się wiele osób, które chcą kupić AC. Co to znaczy udział własny, czym jest suma ubezpieczenia i na czym polega amortyzacja części? To tylko niektóre z pytań, jakie sobie zadają. Dziś rozwiejemy te wątpliwości.

Kupując swoją nową polisę, możesz ustalić w umowie udział własny w AC. Co to znaczy? Udział własny to kwota lub procent, o jaki pomniejsza się każdorazowo odszkodowanie z Autocasco. Kierowca, który decyduje się na takie rozwiązanie, pokrywa niewielką część ewentualnej szkody z własnej kieszeni, ale za to płaci mniejszą składkę.

SU to kwota określana zgodnie z OWU. Jest zależna od wartości auta i stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Kupując polisę, możesz niekiedy wybrać pomiędzy stałą a zmienną sumą ubezpieczenia w AC. Co to znaczy? Stała suma ubezpieczenia odpowiada wartości pojazdu z dnia zwarcia umowy ubezpieczenia, natomiast w przypadku sumy zmiennej wartość pojazdu ustala się na dzień zaistnienia szkody. Wybór pomiędzy stałą a zmienną sumą ubezpieczenia także wpływa na składkę.

Amortyzacja to wskaźnik zużycia części pojazdu, który wpływa na wycenę kosztów naprawy auta (a zarazem wysokość odszkodowania) po ewentualnej szkodzie z AC. Co to znaczy? W wycenie zostaną uwzględnione ceny nowych części pomniejsze o współczynnik amortyzacji. Można tego uniknąć, wybierając przy zakupie polisy opcję rozliczenia części bez potrącenia amortyzacji. Ta decyzja również wpływa na wysokość składki AC.

Kupując polisę Autocasco, możesz zadecydować o rodzaju części zamiennych, jaki będzie stosowany w likwidacji szkody z AC. Co to znaczy? W zależności od tego, jaki wariant uznasz za bardziej korzystny, w naprawie auta zostaną wykorzystane oryginalne części producenta pojazdu lub ich zamienniki, części alternatywne akceptowane przez producenta. Ta druga opcja łączy się z niższą składką.

W metodzie bezgotówkowej sam wybierasz warsztat, w którym chcesz naprawić pojazd, a zakład ubezpieczeń pokrywa koszty naprawy na podstawie faktur i rachunków, rozliczając się bezpośrednio z warsztatem. Co to znaczy? Ubezpieczyciel przeleje odszkodowanie na twoje konto, a naprawy dokonasz we własnym zakresie.

Wróć do listy artykułów

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e