Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Odszkodowanie
z AC

Zapoznaj się z zasadami ustalania
wysokości odszkodowania
z tytułu ubezpieczenia AC (autocasco).

Czy pożar samochodu podlega ochronie AC?

Ubezpieczenie Autocasco obejmuje swoją ochroną szkody, które powstały w wyniku wypadków i zdarzeń losowych, do których zaliczany jest m.in. pożar. Jak wiadomo, oferty AC różnią się między sobą w zależności od zakładu ubezpieczeniowego, dlatego niezmiernie ważne jest, abyś przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, które w szczegółowy sposób opisują, kiedy Ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić Ci odszkodowanie AC za powstałą szkodę.

OWU a pożar pojazdu

Pomimo tego, że w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) zapisane jest, że samochód objęty jest ochroną ubezpieczeniową w sytuacji zdarzeń losowych, takich jak pożar, to w wyłączeniach mogą się znaleźć okoliczności, w przypadku których pożar nie będzie powodem wypłaty odszkodowania.

Do wyłączeń takich należy m.in. pożar:

  • spowodowany zwarciem instalacji elektrycznej,
  • który pochodzi z wnętrza samochodu,
  • który jest wynikiem wady wykonania pojazdu,
  • którego powodem jest niewłaściwe serwisowanie,
  • powstały w wyniku rażącego niedbalstwa właściciela.

Aby mieć pewność, że dana szkoda podlega ochronie ubezpieczeniowej, należy skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem.

Wróć do listy artykułów

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e