Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Podstawowe
pojęcia
- AC

Sprawdź, co to jest AC i jaką ochronę
może ci zapewnić.

Czy ubezpieczenie samochodu (AC) wznowi się samo?

Umowa OC przedłuża się automatycznie, jeżeli tylko nie złożymy wcześniej wypowiedzenia. Jednak jest to zasada narzucona ustawą, a nie standard rynkowy dla wszystkich ubezpieczeń komunikacyjnych. Nieobowiązkowe ubezpieczenie samochodu (AC, assistance, NNW) nie wznowi się samoistnie po wygaśnięciu umowy.

Nieobowiązkowe ubezpieczenie samochodu (AC i inne) nie odnawia się automatycznie, jak to ma miejsce w przypadku OC posiadacza pojazdu mechanicznego. Kierowca, który chce kontynuować współpracę z danym towarzystwem, musi zawrzeć z nim nową umowę ubezpieczenia albo przedłużyć polisę, którą już ma.

Standardowo ubezpieczenie samochodu – AC, Assistance, opon, szyb i inne - wygasa wraz z upłynięciem okresu ochrony, który został określony w polisie.

Niektórzy ubezpieczyciele przed końcem trwania umowy na ubezpieczenie samochodu AC wysyłają do klientów ofertę z warunkami przedłużenia umowy na kolejny okres. Jeżeli zdecydujemy się opłacić proponowaną składkę, umowa AC „wznowi się”, czyli zostanie przedłużona na następny rok. Taka oferta przychodzi do nas zwykle wraz z dokumentami ubezpieczenia OC.

Nie jest to jednak standard na rynku i przeważnie to kierowca musi się zgłosić do towarzystwa po nowe ubezpieczenie samochodu (AC i inne nieobowiązkowe).

Warto pamiętać też o takich sytuacjach, w których nasze ubezpieczenie samochodu AC wygasa – mimo, że termin określony w polisie jeszcze nie upłynął. Rozwiązanie polisy AC, automatyczne następuje m.in. po sprzedaży samochodu. Nie jest praktykowane przekazywanie Autocasco nowemu właścicielowi auta.

Ubezpieczenie samochodu AC może też wygasnąć w sytuacji, kiedy mimo upomnienia przez zakład ubezpieczeń nie opłacimy kolejnej raty składki.

Wróć do listy artykułów

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e