Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Odszkodowanie
z AC

Zapoznaj się z zasadami ustalania
wysokości odszkodowania
z tytułu ubezpieczenia AC (autocasco).

Co to jest „udział własny w szkodzie”?

Udział własny jest to określona w umowie ubezpieczenia część wartości szkody, jaką Klient (właściciel pojazdu) zobowiązuje się pokryć w sytuacji jej wystąpienia. Warunek ten wyrażany jest na dwa sposoby:

  • kwotowo (np. 250 zł udziału własnego w sytuacji powstania danej szkody),
  • procentowo (np. 10 % udział własny w momencie wystąpienia danej szkody).

W zależności od zakładu ubezpieczeń, udział własny ustalany jest indywidualnie, a jego szczegółowy opis znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Część zakładów ubezpieczeń stosuje obligatoryjny udział własny co oznacza, że Klient zawsze przy wypłacie odszkodowania musi liczyć się z jego pomniejszeniem.

Udział własny, a wysokość składki i odszkodowania

Udział własny ma bezpośrednie przełożenie na wysokość składki AC i odszkodowania, a zasada działania tej „zależności” jest niezwykle prosta. Im wyższy udział własny, tym niższa będzie składka i niższe odszkodowanie.

Dla przykładu, jeśli udział własny został określony na poziomie 10 %, a naprawa powstałej szkody wynosi 1 000 zł, to Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie o wartości 900 zł zgodnie ze wzorem:

1 000 – (1 000 * 10 %) = 900 [zł]

Różnicę (100 zł) między wysokością naprawy szkody, czyli 1 000 zł, a odszkodowaniem (900 zł), przy udziale własnym na poziomie 10 % musi pokryć Klient.

Czy warto korzystać z udziału własnego?

Zniesienie udziału własnego sprawia, że całe ryzyko w sytuacji powstania szkody bierze na siebie Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Jeśli jednak zależy Ci na obniżeniu wysokości składki, możesz rozważyć podwyższenie udziału własnego. Decyzję taką należy jednak dobrze przemyśleć, a w razie wątpliwości przedyskutować z Towarzystwem Ubezpieczeniowym.

Wróć do listy artykułów

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e