Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Wybór i zakup
ubezpieczenia AC

Dowiedz się, co należy wziąć pod
uwagę, aby wybrać ubezpieczenia AC
najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb.

Czy wartość samochodu zmienia się w trakcie trwania ubezpieczenia AC?

Suma ubezpieczenia, czyli maksymalna wysokość odszkodowania AC, które może być wypłacone na podstawie umowy ubezpieczeniowej, w ramach polisy Autocasco, jest ściśle związana z wartością rynkową samochodu. Wartość rynkowa, która określana jest na podstawie średnich cen stosowanych w obrocie samochodami tego samego rodzaju, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Wraz ze starzeniem się pojazdu jego wartość spada (nie dotyczy to oczywiście pojazdów zabytkowych). Zetem wraz ze spadkiem wartości pojazdu zmniejsza się również suma ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia może również dodatkowo pomniejszać się w wyniku wcześniej wypłaconych odszkodowań, o ile umowa ubezpieczenia uwzględnia tzw. konsumpcję sumy ubezpieczenia.

Konsumpcja sumy ubezpieczenia

Konsumpcja sumy ubezpieczenia to zmniejszenie sumy ubezpieczenia o wartość wypłaconego odszkodowania. W praktyce oznacza to, że jeśli ubezpieczysz samochód na 10 000 zł, a powstała szkoda zostanie wyceniona na 3 000 zł, to po wypłaceniu świadczenia, suma ubezpieczenia pomniejszana zostanie o równowartość wypłaconego odszkodowania. W tym przypadku o 3 000 zł.

Doubezpiecznie

Podniesienie sumy ubezpieczeniowej pojazdu do jego aktualnej wartości rynkowej nazywane jest doubezpieczeniem. W sytuacji, kiedy ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie z tytułu AC, suma Twojego ubezpieczenia zostanie automatycznie pomniejszona o wypłacone odszkodowanie. Aby przywrócić sumę ubezpieczenia do wartości rynkowej pojazdu sprzed wypadku, do którego będzie odpowiadało Towarzystwo Ubezpieczeniowe, należy dokonać doubezpieczenia. W praktyce oznacza to, że po szkodzie zostaje podniesiona suma ubezpieczenia o kwotę wypłaconego odszkodowania i naliczona z tego tytułu odpowiednia składka.

Wróć do listy artykułów

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e