Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Odszkodowanie
z AC

Zapoznaj się z zasadami ustalania
wysokości odszkodowania
z tytułu ubezpieczenia AC (autocasco).

Jak długo trzeba czekać na wypłacenie odszkodowania z AC?

Odszkodowanie z AC ma za zadanie pokryć szkodę, jaką Ubezpieczony poniósł w wyniku uszkodzenia, zniszczenia czy kradzieży pojazdu, jego części lub elementu wyposażenia. Po zaistnieniu takiej sytuacji, Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma określony termin na wypłatę odszkodowania poszkodowanemu.

Termin wypłaty odszkodowania wg Kodeksu Cywilnego

Z art. 817 Kodeksu Cywilnego (znowelizowanego ustawą z dnia 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Dz. U. nr 124, poz. 1151) wynika, że jeśli nie ma żadnych odstępstw od zawartej umowy, to ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić Ci odszkodowanie w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia szkody.

Termin wypłaty odszkodowania z AC

Zdarza się, że niektóre zakłady ubezpieczeń, aby zwiększyć konkurencyjność swojej oferty często zobowiązują się do skrócenia czasu na wypłatę odszkodowania z tytułu ubezpieczenia AC z 30 dni na krótszy okres. Najczęściej jednak, Ubezpieczyciele w OWU obligują się do wypłaty odszkodowania w terminie ustawowym, nieprzekraczającym 30 dni od daty zgłoszenia szkody.

Zmiana terminu wypłaty odszkodowania

Istnieją jednak sytuacje, w których wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego lub wysokości świadczenia jest niemożliwe. Wówczas świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od wyjaśnienia danych okoliczności. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel ma obowiązek poinformować Cię, o przyczynie opóźnienia wypłaty odszkodowania i nowej dacie wypłaty odszkodowania.

Wróć do listy artykułów

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e