Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Podstawowe
pojęcia
- AC

Sprawdź, co to jest AC i jaką ochronę
może ci zapewnić.

Zielona Karta, a AC

W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych, poszczególne ich rodzaje występują „w pakiecie”, wzajemnie się uzupełniając. Ubezpieczenie Zielona Karta często pojawia się w towarzystwie Autocasco, nie do końca słusznie, ponieważ Zielona Karta nie obejmuje swoją ochroną zdarzeń, które przewidziane są w zakresie ubezpieczenia AC. W takiej sytuacji poprawniej jest porównywać Zieloną Kartę z ubezpieczeniem OC niż z tytułowym AC.

Warto podkreślić, że większość Ubezpieczycieli oferuje Zieloną Kartę „w zestawie” z ubezpieczeniem OC lub ubezpieczeniem AC całkowicie bezpłatnie lub za niewielką dopłatą.

Co to jest Zielona Karta i przed czym chroni?

Zielona Karta jest dokumentem zawarcia polisy ubezpieczeniowej. Dotyczy odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierowcy pojazdu za szkody wyrządzone osobom trzecim, które powstały w wyniku ruchu danego pojazdu poza granicami Polski w krajach należących do tzw. systemu Zielonej Karty. Kraje, na terenie których obowiązuje Zielona Karta wymienione są w dokumencie ubezpieczenia.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym została wykupiona Zielona Karta, przejmuje na siebie odpowiedzialność i w razie wystąpienia szkody jest zobowiązane wypłacić odszkodowanie w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia lub limitach prawnych państwa, na terenie którego doszło do zdarzenia.

Umowę ubezpieczenia Zielona Karta zawiera się na okres nie krótszy niż 15 dni oraz nie dłuższy niż 1 rok.

Gdzie potrzebujesz Zielonej Karty?

Od 1 maja 2004 roku, kiedy Polska dołączyła do państw członkowskich Unii Europejskiej, polskim kierowcom poza granicami naszego kraju wystarczy ubezpieczenie OC, które chroni ich przed finansowymi konsekwencjami ewentualnych szkód. Jednak istnieją państwa, gdzie posiadanie Zielonej Karty jest obowiązkiem. „Zielone ubezpieczenie” jest nadal wymagana na terenie państw, takich jak:

 • Albania,
 • Białoruś,
 • Bośnia i Hercegowina,
 • Iran,
 • Izrael,
 • Macedonia,
 • Maroko,
 • Mołdawia,
 • Rosja,
 • Serbia,
 • Czarnogóra,
 • Tunezja,
 • Turcja,
 • Ukraina.

Dlaczego „Zielona” Karta?

Ubezpieczenie Zielona Karta posiada jeden wzór graficzny obowiązujący we wszystkich krajach. Papier, na którym drukowana jest polisa ma kolor zielony – stąd wzięła się nazwa tego dokumentu. Oprócz koloru papieru, istnieje dodatkowa zasada dotycząca języka, która mówi, że polisa wydawana jest w języku narodowym kraju działalności Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz w jednym z dwóch języków oficjalnych, tj. angielskim lub francuskim.

Wróć do listy artykułów

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e