Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Poradniki

  • Jaka jest bezpieczna odległość między pojazdami?
Oblicz składkę


Bezpieczna odległość między pojazdami, czyli jak nie jeździć „na zderzaku”

Zgodnie z zasadami Kodeksu Drogowego kierowcy są zobowiązani do utrzymywania bezpiecznego odstępu pomiędzy pojazdami, tak aby w razie nagłego hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego auta móc uniknąć zderzenia. O tym, ile powinna wynosić bezpieczna odległość i jak ją zachować - radzi Andrzej Grzegorczyk, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Zachowanie właściwego odstępu pomiędzy pojazdami jest jednym z istotnych czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Obowiązek ten nakłada na każdego z kierowców ustawa prawo o ruchu drogowym stanowiąc, że jest on konieczny dla uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu. Odstęp ten jest zależny od:

• prędkości pojazdów: przyjmuje się, że winien on wynosić około połowy prędkości w metrach (podobnie jak we Francji i Niemczech)

• stanu i jakości hamulców oraz ogumienia w pojazdach

• stanu nawierzchni

• warunków atmosferycznych (opady śniegu, deszczu, występowania mgły, oblodzenie nawierzchni)

• charakteru pojazdu (osobowy, ciężarowy, ciągnik siodłowy z naczepą, pojazdy szczególnie długie i ciężkie)

Przy występowaniu złego stanu nawierzchni i/ lub niekorzystnych warunków atmosferycznych, dystans między pojazdami należy zwiększyć adekwatnie do zagrożenia. W koniecznych przypadkach, według własnej oceny, należy dać się wyprzedzić innym pojazdom. Wymaga to od kierowców wiedzy i odpowiedniego doświadczenia.

Negatywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu zbyt małego odstępu między pojazdami jest tematem szczegółowych kontroli głównie na drogach Francji i Niemiec. Karą za to wykroczenie jest w tych krajach mandat w wysokości do 400 Euro, a dodatkowo we Francji w przypadku” recydywy” kara ta szybko rośnie. Można też na pół roku stracić prawo jazdy lub trafić do więzienia. Do pomiaru odległości pomiędzy pojazdami wykorzystuje się głównie takie same urządzenia, co do pomiaru dopuszczalnej prędkości (wideorejestratory), których np. we Francji jest ponad 3 000.

W Polsce przepisy Kodeksu drogowego definiują literalnie tylko minimalne odległości pomiędzy pojazdami w tunelach o długości większej od 500 m (50 lub 80 m w zależności od typu pojazdu) oraz obowiązek zachowania odpowiedniego odstępu pomiędzy samochodami ciężarowymi, umożliwiającego ich wyprzedzenie przez samochody osobowe na drogach zamiejskich jednojezdniowych- dwukierunkowych (luki, w którą może wjechać wyprzedzający pojazd).

Niestety z obserwacji i statystycznych badań wynika, że szczególnie w miastach lubimy jeździć „ na zderzaku” czyli niebezpiecznie. Skutkuje to w dużej mierze wielką liczbą głównie kolizji. Mimo że służby policyjne rejestrują około 300 000 kolizji rocznie to realnie ocenia się ich liczbę na około 1 milion, licząc te nierejestrowane i te zgłaszane do firm i towarzystw ubezpieczeniowych. Trudno określić, z braku badań, ale szacuje się, że ponad 30% z tych kolizji to najechania na tył poprzedzającego pojazdu.

Warto podkreślić i kontynuować działania instytucji pozarządowych, jak również firm, prowadzących działania promujące bezpieczne zachowania, w tym upowszechniające wiedzę na temat skutków zbyt małych odstępów między pojazdami i niebezpieczeństw z tym związanych. Jednym z widocznych efektów tych akcji są naklejki o treściach i / lub rysunkach „zachowaj odstęp”.

Zaczynając od edukacji motoryzacyjnej „od przedszkola do późnego wieku”, stałej promocji zmian postaw i zachowań w ruchu drogowym, a także wzrostu świadomości o nieuchronności kary, zależeć będzie dalszy spadek liczby wypadków i ich skutków na polskich drogach. Wymaga to również zaangażowania instytucji i firm mogących swoimi działaniami i autorytetem przyspieszyć elementy procesu ograniczenia ofiar na drogach. Działania te powinny wpłynąć również na wzrost świadomości społecznej wszystkich użytkowników dróg.

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e