Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Ferie na stoku? 5 elementów, jakie powinna zawierać polisa turystyczna

  • Polisa turystyczna - jakie elementy powinna zawierać?
Oblicz składkę

Ferie na stoku? 5 elementów, jakie powinna zawierać polisa turystyczna

Zbliża się okres ferii zimowych. W tym czasie wiele osób planuje aktywny wypoczynek na polskich lub zagranicznych stokach. Jednak jazda na nartach lub snowboardzie to sport ryzykowny. Każdego roku ponad tysiąc amatorów białego szaleństwa ulega wypadkom lub kontuzjom, dlatego przed wyjazdem warto zadbać o polisę turystyczną. Co powinno zawierać ubezpieczenie dla narciarzy? – radzi Ilona Tomaszewska, ekspert ubezpieczeniowy.

Wielu turystów rezygnuje z zakupu polisy turystycznej, będąc przekonanym, że wystarczy im EKUZ. To duży błąd. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – wydawana przez NFZ - owszem gwarantuje bezpłatną opiekę medyczną, ale tylko w placówkach publicznej służby zdrowia i na zasadach, jakie obowiązują w danym kraju. Tym samym Karta nie uprawnia do świadczeń z tytułu doznania uszczerbku na zdrowiu i nie chroni nas przed kosztami związanymi z akcją ratunkową czy powrotnym transportem medycznym do kraju. Tego rodzaju wydatki trzeba pokryć z własnej kieszeni, a warto przy tym zaznaczyć, że są to duże koszty. O wiele mniej kosztuje polisa turystyczna. Stawka za udzieloną ochronę ubezpieczeniową może wynosić od kilku do kilkunastu złotych dziennie. A co dokładnie powinna zawierać polisa?

1. Pokrycie kosztów leczenia i transportu medycznego

Zakres ubezpieczenia wybieramy jeszcze przed ostatecznym zakupem polisy i jest on dokładnie opisany w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Poświęćmy więc chwilę czasu na przeczytanie dokumentu i sprawdźmy czy polisa obejmuje amatorskie uprawianie sportu. To właśnie do tej kategorii zalicza się jazdę na nartach czy na snowboardzie. Ubezpieczenie powinno przede wszystkim obejmować organizację i pokrycie kosztów leczenia w razie nagłej choroby lub wypadku, a także zwrot kosztów transportu z miejsca wypadku do placówki medycznej, ze szpitala do miejsca zakwaterowania, pomiędzy placówkami oraz powrót do kraju. Nie zapominajmy również o ewentualnych kosztach akcji poszukiwawczej i ratowniczej, gdyż w większości krajów to poszkodowany jest obarczany tego rodzaju wydatkami.

Pamiętaj! Po dokonaniu płatności za polisę ubezpieczony otrzymuje indywidualny numer ubezpieczenia oraz numer do centrum alarmowego, z którym należy się kontaktować w razie wystąpienia szkody. Najlepiej jeśli każdorazowo numery te będziemy mieli przy sobie np. zapisując w telefonie komórkowym, jednocześnie powinniśmy je zachować aż do momentu powrotu do domu.

2. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Niestety na stoku nie trudno o złamanie ręki, czy zwichnięcie kolana, dlatego należy ubezpieczyć się również od następstw nieszczęśliwych wypadków. Polisa NNW gwarantuje nam wypłatę odszkodowania, jeśli w trakcie wyjazdu doznamy trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość świadczenia jest wówczas obliczana procentowo od sumy ubezpieczenia, a otrzymaną kwotę możemy przeznaczyć na koszty leczenia i rehabilitacji.

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Jeśli natomiast to my sami przez nieostrożną jazdę spowodujemy wypadek i wyrządzimy szkodę osobie trzeciej, zostaniemy pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej i będziemy zmuszeni ponieść koszty leczenia poszkodowanego. Receptą może być polisa OC, dzięki której to ubezpieczyciel pokryje wydatki za wyrządzone przez nas szkody rzeczowe i osobowe, np. za uszkodzony sprzęt sportowy lub rekompensatę za złamaną nogę.

4. Assistance

Amatorzy sportów zimowych powinni także pomyśleć o wykupieniu dodatkowej usługi Assistance, która z zasady oferowana jest zazwyczaj łącznie z kosztami leczenia. W ramach usługi towarzystwa ubezpieczeniowe oferują m.in. pomoc prawną, pokrycie kosztów transportu i opieki nad małoletnimi dziećmi czy sfinansowanie kosztów podróży i pobytu osoby towarzyszącej w razie hospitalizacji ubezpieczonego. I choć z pozoru usługa Assistance może wydawać się zbędna, to zwróćmy uwagę, że dopłata za nią nie wynosi wiele, a świadomość kompleksowej ochrony i pomocy ze strony ubezpieczyciela znacząco podnosi komfort naszego wypoczynku.

5. Ubezpieczenie sprzętu sportowego i bagażu

Specjalistyczny sprzęt sportowy do jazdy po stoku to często inwestycja rzędu kilku tysięcy złotych, dlatego warto go ubezpieczyć na wypadek zniszczenia lub kradzieży - grasujący złodzieje na szlaku to wcale nierzadkość. Warto zaznaczyć, że polisą objęte mogą być nie tylko narty czy deska, ale również gogle czy kask. Dodatkową możliwością jest także ubezpieczenie bagażu.

Zwróć uwagę! Co do zasady ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje już od następnego dnia od opłacenia składki. Z jednym wyjątkiem! W przypadku osób, które zdecydują się na zakup polisy przebywając już poza granicami Polski wówczas okres ochronny rozpoczyna się po 3 dniach od zawarcia umowy i opłacenia składki.

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e