Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Ubezpieczenia komunikacyjne – podstawowe pojęcia

  • W tym dziale przedstawiamy najczęściej zadawane przez naszych Klientów pytania wraz z naszymi odpowiedziami na nie.
Oblicz składkę

Ubezpieczenia komunikacyjne - podstawowe pojęcia

Podstawowe pojęcia - ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych obejmuje odpowiedzialność cywilną osób, które wyrządziły szkodę, kierując pojazdem. Chroni posiadacza samochodu lub kierowcę przed finansowymi konsekwencjami wyrządzonych przez niego szkód. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli pojazdów zarejestrowanych w Polsce.

Wróć na górę strony

Ubezpieczenie AC rekompensuje szkody powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia samego pojazdu lub jego wyposażenia. Ubezpieczenie AC może również obejmować szkody spowodowane utratą samochodu w wyniku kradzieży. Ubezpieczenie Autocasco jest dobrowolne. Przedmiotem objętym ochroną jest pojazd zarejestrowany w Polsce, wraz z wyszczególnionym we wniosku wyposażeniem.

Wróć na górę strony

Assistance zapewnia natychmiastową pomoc w przypadku zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Wsparcie obejmuje m.in. skierowanie pomocy drogowej na miejsce wypadku lub awarii pojazdu, holowanie, zorganizowanie części zamiennych, pomoc w zakwaterowaniu oraz wsparcie finansowe. Ubezpieczyciele oferują różne warianty tego ubezpieczenia. Niektóre z nich obejmują wsparcie wyłącznie na terenie Polski, inne – również za granicą.

Wróć na górę strony

NNW jest dobrowolnym ubezpieczeniem, obejmującym następstwa nieszczęśliwych wypadków, których skutkiem jest trwały uszczerbek na zdrowiu. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest kierowca oraz pasażerowie pojazdu.

Wróć na górę strony

Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje 32 państwa, w tym 27 państw należących do Unii Europejskiej: Austrię, Belgię, Bułgarię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Portugalię, Rumunię, Niemcy, Włochy, Wielką Brytanię, Danię, Szwecję, Węgry, Maltę, Litwę, Łotwę, Cypr, Czechy, Estonię, Słowację, Słowenię i Polskę, oraz 5 państw nienależących do UE: Andorę, Islandię, Norwegię, Szwajcarię i Chorwację.

Wróć na górę strony

Warunki oraz zasady ubezpieczeń obowiązkowych reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), według której działają wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe oferujące ubezpieczenia komunikacyjne.

Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem. Wysokość odszkodowania nie może przekroczyć sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie. Suma ta nie może być niższa niż równowartość w złotych:

  • 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem (w przypadku szkód na osobie, bez względu na liczbę poszkodowanych)
  • 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem (w przypadku szkód na mieniu)

Wróć na górę strony

Zielona Karta jest międzynarodowym dokumentem potwierdzającym, że pojazd jest objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Dzięki niemu, wyjeżdżając za granicę nie musisz kupować ubezpieczenia OC na granicy każdego z odwiedzanych przez Ciebie krajów. Zielona Karta wymagana jest przy wjeździe na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Czarnogóry, Albanii. Jeżeli planujesz przejazd lub pobyt na terytorium któregoś z wymienionych państw, poinformuj nas o tym. Nasi Klienci otrzymują Zieloną Kartę w cenie ubezpieczenia OC.

Wróć na górę strony

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e