Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Ubezpieczenie OC a sprzedaż lub kupno samochodu

  • W tym dziale przedstawiamy najczęściej zadawane przez naszych Klientów pytania wraz z naszymi odpowiedziami na nie.
Oblicz składkę

Sprzedaż lub kupno samochodu

Podstawowe pojęcia - ubezpieczenia komunikacyjne
Sprawdź, jakich formalności należy dopełnić w przypadku sprzedaży lub kupna samochodu i jak odzyskać składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

1. Czy zostanie zachowana ciagłość ubezpieczenia?

Jeśli sprzedasz samochód po zawarciu ubezpieczenia OC, prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia przejdą na nabywcę pojazdu.

Wróć na górę strony

2. Jakie obowiązki ma sprzedający?

Sprzedając samochód, musisz przekazać nabywcy dokumenty, potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia OC. Pamiętaj również, by zawiadomić Ubezpieczyciela o sprzedaży i przekazać dane osobowe nabywcy. Masz na to 14 dni od dnia zbycia pojazdu. W przeciwnym razie jesteś wraz z nabywcą odpowiedzialny za opłacenie składki należnej do dnia powiadomienia Ubezpieczyciela o sprzedaży.

Wróć na górę strony

3. Jak należy wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC?

Nabywca, po zakupie auta, ma prawo wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC w każdym momencie trwania kupionej polisy. Warto jednak zrobić to jak najszybciej ponieważ zakład ubezpieczeń dokona rekalkulacji składki w oparciu o dane nowego właściciela, jego parametry taryfikacyjne i posiadane zniżki/zwyżki. Należy również pamiętać, że umowa ubezpieczenia OC którą otrzymamy od poprzedniego właściciela nie wznowi się na kolejny 12 miesięczny okres ubezpieczenia.

Wróć na górę strony

4. Kiedy i komu należy się zwrot składki?

Jeżeli nabywca pojazdu wypowie umowę ubezpieczenia, otrzymasz zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Jeśli przed rozwiązaniem umowy przez nabywcę nastąpi szkoda, za którą zakład jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie, nie będzie Ci przysługiwał zwrot składki. Przykładowo, jeżeli po tygodniu od sprzedaży auta kupujący wypowie ubezpieczenie, a dwa tygodnie później (jeszcze przed wygaśnięciem „starej” polisy) spowoduje wypadek, poprzedni właściciel nie otrzyma zwrotu za niewykorzystany okres ubezpieczenia, chociaż nie jest odpowiedzialny za powstanie szkody.

Wróć na górę strony

5. Czy nowy właściciel płaci takie same składki?

Jeżeli nowy właściciel pojazdu nie wypowie umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel może wyliczyć nową wysokość składki, uwzględniając przysługujące nabywcy zniżki oraz zwyżki. Może się okazać, że ze względu na wiek kierowcy lub wcześniej nabyte zniżki, zakład ubezpieczeń zwróci kupującemu (nie Tobie) część składki. Ubezpieczyciel może również zażądać od nowego właściciela dopłaty składki, jeśli uzna, że zwiększyło się ryzyko ubezpieczeniowe.

Wróć na górę strony

6. Co zrobić w przypadku braku ubezpieczenia OC przy sprzedaży pojazdu?

Jeżeli zbywca pojazdu nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, nowy właściciel zobowiązany jest zawrzeć umowę w dniu nabycia nieubezpieczonego pojazdu. W przeciwnym przypadku naraża się na kary Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Podstawa prawna: art. 31, 32, 41 ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152 ze zm.)

Wróć na górę strony

7. Jak postępować w przypadku sprzedaży auta z ubezpieczeniem Liberty?

Sprzedając samochód jesteś zobowiązany przekazać kupującemu dokumenty potwierdzające zawarcie ubezpieczenia OC oraz w ciągu 14 dni zgłosić sprzedaż w Towarzystwie Ubezpieczeniowym, z którym masz zawartą umowę ubezpieczenia OC.

Aby zgłosić sprzedaż auta z ubezpieczeniem Liberty, wyślij umowę kupna-sprzedaży:

  • na adres uks@lu.pl w postaci zeskanowanego załącznika,
  • faksem na numer 22 589 90 60,
  • pocztą na adres: AXA Ubezpieczenia, ul. Chłodna 51, 00-865 Warszawa w postaci kopii.

Wróć na górę strony

8. Jak postępować w przypadku zakupu pojazdu z ubezpieczeniem Liberty?

Jeżeli kupisz samochód z ważnym ubezpieczeniem OC, zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, przechodzą na Ciebie prawa i obowiązki wynikające z umowy poprzedniego właściciela. Jako nabywca auta możesz kontynuować umowę OC Liberty. Jeżeli zdecydujesz się na dalsze korzystanie z naszej ochrony, aby w pełni przenieść własność polisy na siebie oraz otrzymać dokumenty z Twoimi danymi, skontaktuj się z naszym Konsultantem dzwoniąc na numer 22 589 95 21.

Wróć na górę strony

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e