Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Szkoda komunikacyjna - jak uzyskać pomoc i odszkodowanie

 • W tym dziale przedstawiamy najczęściej zadawane przez naszych Klientów pytania wraz z naszymi odpowiedziami na nie.
Oblicz składkę

W razie szkody komunikacyjnej

Podstawowe pojęcia - ubezpieczenia komunikacyjne
Dowiedz się, jak należy postępować w razie kolizji lub wypadku drogowego, by uzyskać szybką i skuteczną pomoc oraz otrzymać odszkodowanie.

Wezwij policję, gdy:

 • Twój pojazd jest leasingowany lub kredytowany
 • uczestnik/sprawca zdarzenia jest pijany lub pod wpływem innych środków odurzających
 • dokumenty uczestnika/sprawcy zdarzenia są nieczytelne, sprawiają wrażenie podrobionych
 • uczestnik /sprawca nie ma ubezpieczenia OC
 • nikt nie poczuwa się do winy lub sprawca nie chce spisać oświadczenia o winie
 • którykolwiek z uczestników kolizji został ranny lub zabity

Wróć na górę strony

Dzięki ubezpieczeniu Mini Assistance i Premium Assistance, kierowca i pasażerowie mogą liczyć na pomoc w trudnych sytuacjach na drodze. Możemy wysłać mechanika by naprawił pojazd na miejscu, albo holownik, który przetransportuje uszkodzony pojazd do warsztatu. Więcej informacji o ubezpieczeniach Assistance znajdziesz w sekcji Oferta.

Jeżeli Twój samochód zostanie unieruchomiony, zadzwoń pod numer (+48) 22 589 95 21 i wybierz 1, by uzyskać informację i natychmiastową pomoc Assistance. Jeśli na miejscu są ranni wezwij najpierw pogotowie ratunkowe - dzwoniąc na numer 999 i powiadom policję.

Pomoc Assistance dotrze do Klienta w ciągu 30 minut. Czas ten może się wydłużyć w przypadku złych warunków pogodowych, korków lub innych wypadków.

Konsultant poprosi Cię o podanie następujących informacji:

 • opis zdarzenia: aby Ci pomóc, operator Assistance musi wiedzieć, co się wydarzyło. Może poprosić o podanie liczby unieruchomionych pojazdów, rodzaj uszkodzeń lub liczby rannych.
 • miejsce zdarzenia: opisz je jak najdokładniej, podając miejscowość, ulicę, numer domu lub numer drogi, a nawet numer słupka przy drodze lub charakterystyczny punkt orientacyjny.
 • Twoje dane identyfikacyjne: systarczy podać numer polisy, numer rejestracyjny pojazdu lub jego numer VIN, by Konsultant określił rodzaj posiadanego pakietu Assistance i poinformował Cię na jaką pomoc możesz liczyć.

Najważniejsze czynności, które należy podjąć na miejscu zdarzenia:

 • udzielenie pomocy Poszkodowanym
 • zapobieżenie kolejnym szkodom
 • zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku
 • zawiadomienie policji lub pogotowia ratunkowego (czasem także straży pożarnej), jeśli są ofiary w ludziach lub doszło do poważnego uszkodzenia mienia

Wróć na górę strony

Im dokładniejszy opis miejsca i przebiegu zdarzenia, tym szybciej ubezpieczyciel będzie mógł zlikwidować szkodę. Zawsze (jeśli jest taka możliwość) warto zrobić zdjęcia na miejscu zdarzenia oraz zdjęcia dokumentujące uszkodzenia pojazdu czy pojazdów biorących udział w zdarzeniu.

Jeśli szkoda jest „mała” (np. złamane lusterko lub zbita szyba) rzeczoznawcy do sporządzenia opinii wystarczą nadesłane zdjęcia. W takiej sytuacji oględziny odbywają się na życzenie Poszkodowanego.

Wróć na górę strony

Wymagane przez nas dokumenty uzależnione są od rodzaju zgłaszanej szkody. W celu uzyskania szczegółowych informacji, kliknij w link obok rodzaju szkody i przeczytaj jakie dokumenty są wymagane:

 • Z Ubezpieczenia Assistance - kliknij tutaj
 • Z OC sprawcy - kliknij tutaj
 • Z Ubezpieczenia AC - kliknij tutaj
 • Z Ubezpieczenia NNW - kliknij tutaj
 • Z Ubezpieczenia mieszkania - kliknij tutaj
 • Z Ubezpieczenia firmy - kliknij tutaj

Wróć na górę strony

Oświadczenie powinno zawierać przede wszystkim:

 • datę i miejsce zdarzenia
 • dane uczestników kolizji (imię, nazwisko, adres, numer telefonu)
 • dane ubezpieczyciela Sprawcy kolizji (nazwa, adres, numer polisy)
 • dane pojazdów biorących udział w zdarzeniu (marka, numer rejestracyjny)
 • możliwie najdokładniejszy opis okoliczności zdarzenia
 • własnoręczne, czytelne podpisy uczestników kolizji

Wróć na górę strony

Jedną z zasad stosowanych przez nas przy ustalaniu wysokości odszkodowania jest pełna kompensacja szkody. Dlatego też sytuacje, w których Klient nie zgadza się z sumą proponowanego odszkodowania, występują sporadycznie. Jeżeli jednak Poszkodowany zakwestionuje wysokość świadczenia, może przedstawić nam faktury dokumentujące wyższy koszt naprawy pojazdu. Pozwoli to na ponowne rozpatrzenie sprawy.

Wróć na górę strony

Jeśli Klient preferuje bezgotówkowy sposób rozliczenia szkody, może wybrać dowolny warsztat, oddać samochód do naprawy i podpisać stosowne upoważnienia. W takiej sytuacji uregulujemy należność bezpośrednio z danym serwisem (bez angażowania Poszkodowanego).

Wróć na górę strony

U nas zgłoszenie szkody i załatwianie formalności odbywa się telefonicznie. Spotkanie z rzeczoznawcą organizujemy w terminie i miejscu dogodnym dla Klienta. Odszkodowanie wypłacamy przelewem bankowym lub przekazem pocztowym. Klient nie traci czasu, gdyż nie musi pojawiać się osobiście w naszej siedzibie.

Wróć na górę strony

Aż w 20% szkód odszkodowanie wypłacamy w ciągu 3-4 dni, a w przypadku ponad 80% szkód z AC decyzję o wypłacie o należnego odszkodowania podejmujemy w ciągu maksymalnie 7 dni. Tak krótkie terminy likwidacji są rzadkością na rynku.


Czas wydania decyzji o wypłacie w procentach szkód AC przedstawia poniższy wykres:


Czas likwidacji to okres od momentu telefonicznego zgłoszenia szkody przez Klienta aż do chwili, przedstawienia mu decyzji o wypłacie odszkodowania. Zależy on głównie od sprawności ubezpieczyciela, ale bardzo często na przebieg całego procesu mają wpływ również sami Klienci oraz zaangażowane osoby trzecie na przykład warsztaty samochodowe.

Wróć na górę strony

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e