Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Kogo ubezpieczamy?

Kogo ubezpieczamy?

Oferujemy ubezpieczenia dla małych i średnich Przedsiębiorstw, które chciałyby zgłosić do ubezpieczenia mienie o wartości nieprzekraczającej 10 mln zł na jedną lokalizację i nie więcej niż 20 mln zł na wszystkie lokalizacje.

Oferta ubezpieczeniowa jest szczególnie atrakcyjna dla Przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w takich sektorach jak: działalność biurowa i informatyczna, sprzedaż, edukacja, opieka medyczna, usługi kosmetyczne, sport i rekreacja, hotele, gastronomia, naprawy i pozostałe usługi, budownictwo (małe i średnie firmy). Szczególnie atrakcyjne są zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz cena.

Wybierz odpowiedni pakiet

Wybierz odpowiedni pakiet

Oferujemy szeroką ofertę ubezpieczeń, które pozwolą zaspokoić wszystkie potrzeby Twojej firmy. Wybierz swój sektor działalności, pobierz ulotkę i poznaj wszystkie szczegóły.

Wybierz pakiet

Co zawiera nasze ubezpieczenie?

Co zawiera nasze ubezpieczenie?

Dla Przędsiębiorstw innych niż komisy samochodowe:

  • zwrot kosztów najmu lokalu zastępczego przez 6 m-cy gdy ubezpieczona lokalizacja ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu w sposób uniemożliwiający jej użytkowanie
  • pokrycie kosztów odtworzenia (opłat urzędowych) dokumentacji uszkodzonej w wyniku zdarzenia losowego, która jest niezbędna do prowadzenia działalności gospodarczej (koncesje, licencje, certyfikaty)
  • automatyczną ochronę przez 14 dni dla maszyn, wyposażenia zakupionych po zawarciu umowy ubezpieczenia jak i dla nowych lokalizacji, w których przedsiębiorca rozpocznie działalność – po upływie 14 dni jest możliwość kontynuowania ochrony po doubezpieczeniu
  • pokrycie szkód powstałych w artykułach spożywczych w przypadku ich uszkodzenia w wyniku rozmrożenia na skutek awarii urządzeń chłodniczych, zdarzeń losowych czy przerw w dostawie prądu
  • automatyczne podwyższenie sum ubezpieczenia dla środków obrotowych (wybranych towarów) w okresach zwiększonej sprzedaży sezonowej (okres świąt i czas je poprzedzający) o 20% pierwotnej sumy ubezpieczenia, do 100.000 zł
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w najmowanych nieruchomościach, zawarte w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia
  • w ubezpieczeniu NNW ochronę na wypadek oparzeń

Ubezpieczenie dla Komisów:

  • w ubezpieczeniu od pożaru i innych zdarzeń losowych również ochronę z tytułu szkód wyrządzonych przez grad
  • w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem lub rozboju również pokrycie kosztu napraw zabezpieczeń przeciwkradzieżowych uszkodzonych bądź zniszczonych przez sprawcę
  • w ubezpieczeniu od dewastacji ochronę na wypadek szkód wyrządzonych przez pomalowanie mienia (graffiti)

Promocje dla firm

Promocje dla firm

Każdy Przedsiębiorca, który posiada u nas ubezpieczenie komunikacyjne, mieszkaniowe, skorzystać może z 5% zniżki na ubezpieczenie dla swojej firmy.

Pobierz: Ogólne Warunki Ubezpieczenia


Nie możesz otworzyć tego dokumentu? Pobierz i zainstaluj program Adobe Reader

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e
params:action=#echo var="lds_call_point"
params:callPoint=ns_firmowe;partnerPoint=