Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Szkoda z Ubezpieczenia Assistance

Szkoda z Ubezpieczenia Assistance

Dział Assistance dostępny jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu pod numerem (+48)22 589 95 21.

Ubezpieczenie Assistance Liberty gwarantuje natychmiastową pomoc w przypadku kolizji, awarii, kradzieży pojazdu oraz innych zdarzeń losowych w zależności od zakresu polisy.

Istnieje możliwość uzyskania pomocy w przypadku szkody polegającej wyłącznie na uszkodzeniu opon jeśli wykupiony został u nas produkt Assistance Opony.


Dane potrzebne przy zgłaszaniu szkody przez telefon

Dane telefon
  • dane kontaktowe do Użytkownika pojazdu
  • marka, typ i model ubezpieczonego pojazdu oraz jego numer rejestracyjny
  • numer i okres ważności polisy
  • opis zdarzenia objętego ubezpieczeniem i rodzaj potrzebnej pomocy
  • dokładne miejsce zdarzenia
  • numer telefonu, pod którym centrum alarmowe może skontaktować się z Poszkodowanym

Przedstawicielowi Centrum Alarmowego przedstawić należy

  • certyfikat lub polisę
  • dokument tożsamości z adresem, np. prawo jazdy, dowód osobisty
  • dowód rejestracyjny pojazdu

Zgłoszenie szkody Assistance nie jest równoważne ze zgłoszeniem szkody z tytułu innych ubezpieczeń.
Zobacz także:

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e