Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Szkoda z Ubezpieczenia firmy

Szkoda z Ubezpieczenia firmy

Szkodę z polisy ubezpieczenia firmy można zgłosić do nas w przypadku m.in. zdarzeń takich jak pożar, grad, zalanie, kradzież mienia, przepięcie, dewastacja, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia i zakresem wskazanym w zawartej umowie ubezpieczenia. W przypadku szkód wyrządzonych przez Przedsiębiorcę z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, ewentualne roszczenia Poszkodowanych mogą być pokryte w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

To Ubezpieczający / Ubezpieczony lub osoba Poszkodowana decydują o zgłoszeniu szkody z umowy ubezpieczenia firmy. Szkodę w mieniu prosimy zgłosić w ciągu 2 dni od daty zdarzenia, a w przypadku roszczenia Poszkodowanego w ramach umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – w ciągu 7 dni od momentu kiedy roszczenie to zostało przedstawione Przedsiębiorcy:

  • telefonicznie pod numerem (+48) 22 589 95 21
  • e-mailem na adres: zgloszenia@lu.pl
  • pisemnie na adres ubezpieczyciela
  • faksem na numer (+48) 22 589 97 97

W przypadku nieszczęśliwego wypadku doznanego przez Przedsiębiorcę lub jego Pracownika prosimy o zgłoszenie tego zdarzenia w ciągu 14 dni od jego zaistnienia, w sposób wskazany powyżej.

Prosimy o aktywną współpracę, pozwoli ona skrócić czas oczekiwania na wydanie decyzji.


Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e