Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Wariant Ubezpieczenie turystyczne w pakiecie

Wariant Ubezpieczenie turystyczne w pakiecie

Wariant Podstawowy

Wariant Podstawowy

Wariant Podstawowy

W ramach Wariantu Podstawowego otrzymujesz pokrycie kosztów leczenia i assistance do wysokości 60 000 zł oraz ubezpieczenie NNW (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków) do kwoty 10 000 zł.

Oblicz składkę Dowiedz się więcej

Wariant Optymalny

Wariant Optymalny

Wariant Optymalny

Zawiera wyższe sumy ubezpieczenia, w porównaniu do Wariantu Podstawowego. Otrzymujesz pokrycie kosztów leczenia i assistance do wysokości 120 000 zł oraz ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) do kwoty 20 000 zł. Jednocześnie gwarantujemy Ci ochronę z tytułu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na kwotę 100 000 zł.

Oblicz składkę Dowiedz się więcej

Wariant Rozszerzony

Wariant Rozszerzony

Wariant Rozszerzony

Najwyższe dostępne limity poszczególnych ubezpieczeń. Gwarantuje Ci pokrycie kosztów leczenia i assistance do wysokości 200 000 zł, ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) do kwoty 30 000 zł, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym do kwoty 200 000 zł a także ubezpieczenie utraty lub uszkodzenia bagażu do kwoty 4 000 zł i ubezpieczenie sprzętu sportowego do kwoty 4 000 zł.

Oblicz składkę Dowiedz się więcej

Nasz Partner

Europ Assistance Polska jest częścią międzynarodowej Grupy Europ Assistance – pioniera usług assistance na świecie. Firma prowadzi działalność w czterech głównych obszarach: Podróże, Zdrowie, Dom i Rodzina oraz Samochód oferując profesjonalną i całodobową pomoc w każdej sytuacji związanej z życiem codziennym Klientów, zarówno w kraju jak i za granicą. Więcej informacji o Europ Assistance Polska na stronie www.europ-assistance.pl

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie turystyczne Obieżyświat?

Ubezpieczenie turystyczne zapewnia całodobową pomoc w razie niefortunnych zdarzeń podczas podróży. W ramach polisy*, będziesz mógł skorzystać z:

  • natychmiastowej pomocy w nagłych wypadkach
  • organizacji i pokrycia kosztów leczenia oraz innych usług medycznych w razie nagłej choroby lub wypadku
  • organizacji i pokrycia kosztów transportu do placówki medycznej
  • organizacji i pokrycia kosztów transportu i opieki nad niepełnoletnimi dziećmi
  • organizacji i pokrycia kosztów wizyty bliskiej Ci osoby w przypadku Twojej hospitalizacji
  • pomocy prawnej w razie wejścia w konflikt z prawem lokalnym
  • pomocy w razie utraty bagażu
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym podczas pobytu za granicą

Posiadając polisę ubezpieczenia turystycznego, w niemal każdej sytuacji, będziesz mógł liczyć na wsparcie profesjonalnych i wielojęzycznych konsultantów naszego partnera Europ Assistance Polska, gotowych nieść pomoc w każdym miejscu na świecie, 24 godziny na dobę.

* Zakres pomocy uzależniony jest od wybranego Wariantu ubezpieczenia.

Oblicz składkę

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e
params:action=#echo var="lds_call_point"
params:callPoint=ns_mieszkaniowe;partnerPoint=