Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Wariant Rozszerzony

Wariant Rozszerzony

Jest to najlepsze ubezpieczenie turystyczne w naszej ofercie. W tym wariancie masz najwyższe dostępne limity poszczególnych ubezpieczeń. Gwarantujemy Ci pokrycie kosztów leczenia i assistance do wysokości 200 000 zł, ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) do kwoty 30 000 zł, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym do kwoty 200 000 zł a także ubezpieczenie utraty lub uszkodzenia bagażu do kwoty 4 000 zł. Wariant ten rekomendowany jest m.in. do wyjazdów na narty.


Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia

W ramach Wariantu Rozszerzonego świadczymy usługi assistance turystycznego w zakresie:

 • organizacji i pokrycia kosztów leczenia
 • organizacji i pokrycia kosztów wizyty lekarskiej
 • pokrycia kosztów hospitalizacji
 • pokrycia kosztów transportu medycznego (również powrotnego do kraju)
 • organizacji i pokrycia kosztów leczenia stomatologicznego
 • organizacji i pokrycia kosztów leczenia związanego z ciążą
 • organizacji i pokrycia kosztów powrotu do kraju
 • pokrycia kosztów kontynuacji zaplanowanej podróży
 • pomocy prawnej
 • organizacji i pokrycia kosztów transportu i opieki nad niepełnoletnimi dziećmi
 • pokrycia kosztów organizacji usług kierowcy zastępczego
 • organizacji i pokrycia kosztów podróży i pobytu osoby towarzyszącej w razie hospitalizacji ubezpieczonego
 • OC
 • NNW
 • pomocy w razie utraty bagażu
 • ubezpieczenia sprzętu sportowego

Dodatkowa ochrona

Dodatkowa ochrona

Wykupując ubezpieczenie turystyczne Obieżyświat w Wariancie Rozszerzonym możesz dodatkowo ubezpieczyć się w związku z:

 • amatorskim uprawianiem sportów letnich lub zimowych – ochrona ubezpieczeniowa w tym wariancie obejmuje aktywność sportową, której celem jest odpoczynek i rozrywka. Za amatorskie uprawianie sportu rozumiemy m. in.: jazdę na nartach i snowboardzie po wyznaczonych trasach, jazdę na rowerze, pływanie, żeglarstwo, surfing, windsurfing, jet ski, banana boat ride;
 • uprawianiem sportów wysokiego ryzyka – ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następującą aktywność sportową: alpinizm, baloniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, paralotniarstwo, szybownictwo oraz pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie przy użyciu sprzętu specjalistycznego oraz na tzw. bezdechu (freediving), wspinaczka górska i skałkowa, kitesurfing, heliskiing, heliboarding skoki na gumowej linie, spadochroniarstwo, speleologia, sporty motorowe i motorowodne, sporty walki, myślistwo, jazda konna, bobsleje, skoki narciarskie, jazda na nartach wodnych, a także uczestniczenie w wyprawach survivalowych lub wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi;
 • wyjazdem do pracy za granicę - rozszerzenie ochrony daje Ci gwarancję pokrycia kosztów leczenia powstałych w następstwie zdarzeń związanych z wykonywaniem pracy za granicą, takich jak prace remontowo-budowlane, w transporcie, w górnictwie, w hutnictwie, w rolnictwie, itp. oraz wykonywanie czynności wymagających używania narzędzi szczególnie niebezpiecznych, np. pił tarczowych, heblarek, siekier, kilofów, pił łańcuchowych, wiertarek udarowych, itp.
 • odwołaniem imprezy turystycznej


Pobierz: Ogólne Warunki Ubezpieczenia


Nie możesz otworzyć tego dokumentu? Pobierz i zainstaluj program Adobe Reader

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e
params:action=#echo var="lds_call_point"
params:callPoint=ns_mieszkaniowe;partnerPoint=