Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Wybór i zakup
ubezpieczenia
mieszkania


Dowiedz się, co należy wziąć
pod uwagę aby wybrać najlepsze
ubezpieczenie mieszkania lub domu.

Jak wybrać ubezpieczenie mieszkania lub domu?

Kradzież, zalanie czy pożar mieszkania lub domu mogą przytrafić się każdemu z nas, nawet przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności. Od ich konsekwencji można jednak się ustrzec wykupując ubezpieczenie. Wybór polisy musi być szczególnie dobrze przemyślany, bo w grę często wchodzi ochrona wszystkiego, co posiadamy. Na co zwracać uwagę wybierając ubezpieczenie mieszkania lub domu?

Jeszcze przed rozpoczęciem poszukiwań warto się zastanowić, co chcemy objąć ubezpieczeniem. W zakresie podstawowym, wybieranym najczęściej, obejmuje ono wyłącznie mury oraz elementy stałe nieruchomości, czyli tkankę ścian, instalacje techniczne, wykładziny, sanitariaty, okna i drzwi itp. Dodatkowym ubezpieczeniem możemy objąć mienie znajdujące się w domu lub mieszkaniu, w tym np. meble, sprzęt elektroniczny, odzież, książki czy biżuterię. Ubezpieczenie murów i elementów stałych zazwyczaj dotyczy ochrony przed skutkami zdarzeń losowych (pożar, zalanie, upadek statku powietrznego), a mienia wewnątrz również od kradzieży z włamaniem lub rabunku.

Każde zdarzenie nieobjęte standardowym zakresem polisy, od którego chcemy się ubezpieczyć, podwyższa jego koszt, dlatego warto dobrze zastanowić się nad tym, czy i na jakie dodatkowe ryzyko jesteśmy narażeni. Przykładowo, jeśli mieszkamy na ostatnim piętrze wysokiego budynku ubezpieczenie przed powodzią nie będzie nam potrzebne, więc nie ma sensu opłacać go dodatkowo, chyba, ze chcemy zabezpieczyć nasze mienie w garażu lub piwnicy od tego ryzyka.

Gdy tę kwestię mamy wyjaśnioną, możemy przystąpić do porównania ofert i wyboru ubezpieczyciela. W przypadku, gdy dopiero kupujemy mieszkanie i bierzemy kredyt, bank zapewne będzie chciał ułatwić nam zadanie samodzielnie podsuwając polisę od ubezpieczyciela współpracującego. W teorii takie rozwiązanie to czysta wygoda, ponieważ zwalnia od dodatkowych formalności i poszukiwań, ale w praktyce jest znacząco droższe niż wybór ubezpieczenia na własną rękę. Poszukujący oszczędności, ale też oferty skrojonej pod bardzo indywidualne oczekiwania, powinni więc samodzielnie poszukać ubezpieczyciela.

O wysokości składki decyduje nie tylko zakres polisy, a więc to od czego i co zamierzamy ubezpieczyć, ale również czy wybieramy ubezpieczenie na wartość odtworzeniową lub rzeczywistą. Pierwsza z nich odnosi się do kosztów nabycia nowego mienia, a druga uwzględnia ich pomniejszenie w związku ze zużyciem. Przed wyborem warto realnie ocenić koszty i nie zawyżać sztucznie sumy ubezpieczenia, ponieważ w razie wystąpienia szkody ubezpieczyciel dostosuje wysokość odszkodowania do faktycznej wartości mienia, które uległo zniszczeniu. Wyższa wycena jego wartości skutkuje wyłącznie wyższą składką, więc zamiast zyskać, tylko na niej tracimy.

Kolejne kwestie wpływające na wysokość składki zależą od środków, które same podjęliśmy w celu zabezpieczenia własnego dobytku. Drzwi antywłamaniowe, systemy alarmowe, sejf, wzmacniane okna czy nawet gaśnica wpływają na obniżenie pierwotnej wysokości składki, ponieważ zmniejszają ryzyko wystąpienia szkody.

Składkę może obniżyć również zastosowanie franszyzy redukcyjnej, czyli nasz własny udział w odszkodowaniu równoznaczny z deklaracją pokrycia części kosztów usunięcia szkody. Jeśli polisa, którą wykupujemy, nie jest naszą pierwszą, brak szkód na poprzednich umowach również może obniżyć wysokość składki.

Ustalenia dotyczące zakresu ochrony to jedno, ale równie ważną kwestią są tzw. Ogólne Warunki Umowy, które określają dokładne, co obejmuje polisa, a czego nie (tzw. wyłączenia), na jakie maksymalne odszkodowanie możemy liczyć i w jakich sytuacjach możemy go nie otrzymać.

Wyłączenia mogą dotyczyć na przykład ubezpieczenia na wypadek powodzi na terenie zalewowym, ale również dzieł sztuki czy biżuterii znacznej wartości – ubezpieczyciel może nie zgodzić się na objęcie ich ochroną lub wprowadzić limit wypłaty odszkodowania.

Z kolei do odmowy wypłaty odszkodowania może dojść, jeśli do szkody doszło w wyniku zaniedbania (np. gdy do zalania mieszkania doszło przez niedomknięte okno) lub z powodu działania właściciela znajdującego się pod wpływem alkoholu. Co ciekawe, odmowa wypłaty odszkodowania może nastąpić również, gdy dom lub mieszkanie pozostaje bez nadzoru przez dłuższy czas. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ustala własne OWU i dlatego warto zapoznać się z kilkoma wzorami umów.

Standardowym dodatkiem do ubezpieczenia mienia jest tez ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, a więc szkód wyrządzonych osobom trzecim, na przykład gdy zalejemy mieszkanie sąsiada. Zakres tego ubezpieczenia zazwyczaj można poszerzyć o szkody wyrządzone poza domem nie tylko przez nas samych, ale też członków rodziny. Przykładem może być sytuacja, gdy nasze dziecko podczas gry w piłkę przypadkowo wybije okno sąsiadowi.

Do większości ubezpieczeń domu czy mieszkania w standardzie dołączą również home assistance, a więc zapewnienie pomocy fachowców w przypadku szkody lub awarii. W niektórych wypadkach możliwie jest również pokrycie kosztów np. pobytu w hotelu, jeśli naprawa uniemożliwia pozostanie w domu. W tym wypadku warto jednak sprawdzić, czy w ramach polisy ubezpieczyciel zobowiązuje się wyłącznie do zaangażowania fachowców, czy również opłaca świadczenie takiej usługi.

Wybór właściwej polisy to poważne zobowiązanie mogące zaważyć na naszej przyszłości, ponieważ zagrożenia nie sposób przewidzieć. Właściwie skonstruowana umowa sprawi, że w razie wystąpienia szkody będziemy w stanie odtworzyć utracony dobytek, co w razie wypadku może okazać się pomocą na wagę złota.

Wróć do listy artykułów

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e