Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Wybór i zakup
ubezpieczenia
mieszkania


Dowiedz się, co należy wziąć
pod uwagę aby wybrać najlepsze
ubezpieczenie mieszkania lub domu.

Kupujesz ubezpieczenie mieszkania? Kalkulator na pewno się przyda

Niezależnie od tego, czy chcesz chronić tylko mury, ruchomości w wynajmowanym lokalu czy własną odpowiedzialność cywilną - jeżeli interesuje cię ubezpieczenie mieszkania, kalkulator składki bez wątpienia pomoże ci dobrać odpowiedni zakres na polisie.

Ochrona od ognia i innych zdarzeń losowych to jeden z podstawowych elementów składających się na ubezpieczenie mieszkania. Kalkulator pozwoli ci zdecydować, czy chcesz objąć nią tylko mury, elementy stałe czy też mury z elementami stałymi. Możesz także ubezpieczyć swoje ruchomości domowe, takie jak meble, sprzęt elektroniczny, dywany, odzież, książki i inne przedmioty osobistego użytku.

A może interesuje cię ochrona z tytułu szkód powstałych w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku? Jeżeli chciałbyś, by także ten element objęło twoje ubezpieczenie mieszkania, kalkulator składki przyjdzie ci z pomocą - pozwoli wybrać, czy chcesz ubezpieczyć od kradzieży tylko ruchomości domowe, czy również stałe elementy nieruchomości.

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym to kolejny element, jaki może uwzględniać twoje ubezpieczenie mieszkania. Nasz kalkulator daje ci w tym przypadku wybór pomiędzy dwoma wariantami: OC Standard i OC Premium. Wybierz też zakres terytorialny OC i sam zdecyduj, czy polisa ma chronić ciebie i twoich bliskich w miejscu ubezpieczenia, na terenie całej Polski, Europy czy świata.

Jeśli chcesz poszerzyć zakres ochrony, jaką pokryje twoje ubezpieczenie mieszkania, kalkulator przedstawi ci listę dodatkowych ryzyk do wyboru. Możesz zaopatrzyć się m.in. w Assistance Domowy, Pomoc Medyczną 24, a także ubezpieczenie szyb i elementów szklanych. Możesz także dobrać do polisy ochronę przed skutkami powodzi, przepięć, dewastacji, ubezpieczenie przedmiotów wartościowych i OC najemcy.

Nie wiesz, na jaką sumę powinno opiewać twoje ubezpieczenie mieszkania? Nasz kalkulator nie tylko podpowie, jaka jest optymalna suma ubezpieczenia dla twojej nieruchomości, ale umożliwi ci także wpisanie własnych wartości – odrębnie dla poszczególnych ryzyk i przedmiotów ubezpieczenia.

W naszym kalkulatorze możesz również wybrać sposób wyceny szkód. Wycena w oparciu o wartość odtworzeniową odpowiada kosztom przywrócenia mienia do stanu nowości, natomiast wycena w oparciu o wartość rzeczywistą uwzględnia już stopień zużycia uszkodzonego mienia. Wybór sposobu wyceny szkód ma wpływ na cenę, jaką zapłacisz za ubezpieczenie mieszkania! Kalkulator pozwoli ci wybrać wariant, który bardziej ci odpowiada.

Wróć do listy artykułów

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e