Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Wybór i zakup
ubezpieczenia
mieszkania


Dowiedz się, co należy wziąć
pod uwagę aby wybrać najlepsze
ubezpieczenie mieszkania lub domu.

Ubezpieczenie mieszkania na niepogodę

Sezon burzowy to dobry czas na ubezpieczenie mieszkania. Na jakie szkody może narazić nas pogoda i jak się przed nimi uchronić?

Ubezpieczenie mieszkania najczęściej już w standardowej wersji chroni przed pożarem, wybuchem, uderzeniem pioruna, huraganem, gradem i powodzią. Jednak każde z tych zdarzeń może być inaczej definiowane przez poszczególnych ubezpieczycieli. Jeśli więc planujesz zakup polisy, koniecznie zapoznaj się z tą częścią OWU, w której zawiera się słownik podstawowych pojęć ubezpieczeniowych. A jeśli już masz ubezpieczenie, upewnij się, że zapewniłeś sobie wystarczającą ochronę.

Przepięcie wynikające z uderzenia pioruna może narazić nas na nieodwracalne zniszczenie, wszystkich urządzeń podłączonych w danym momencie do sieci elektrycznej. Dlatego warto zadbać o ubezpieczenie, które obejmuje takie ryzyko. Zwróć szczególną uwagę na to, czy zakres polisy uwzględnia także pośrednie wyładowania – w przeciwnym wypadku, jeżeli piorun nie uderzy bezpośrednio w nasz dom, a jedynie w pobliskie drzewo, odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

Standardowe ubezpieczenie domu lub mieszkania najczęściej uwzględnia ryzyko strat spowodowanych np. silnym wiatrem, szczególnie zagrażającym mieszkańcom południowej części Polski. Wiatry huraganowe, które w naszym kraju osiągają siłę nawet do dwudziestu kilku metrów na sekundę, zrywają dachy, wyrywają okna i niszczą instalacje elektryczne. Wybierając ubezpieczenie nieruchomości warto sprawdzić, jaka według OWU danego ubezpieczyciela musi być wiatru, aby zostało wypłacone odszkodowanie.

Tu groźny jest nie tylko deszcz nawalny (czyli taki o współczynniku 4 ustalonym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – choć to także definicja, która może się różnić w zależności od ubezpieczyciela), ale także śnieg i grad. Nawet jeśli masz już ubezpieczenie mieszkania, pamiętaj, że przed wyjściem z domu najlepiej szczelnie zamykać wszystkie okna. Jeżeli otwarte okno lub przeciekający dach przyczynią się do powstania szkody, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania również wtedy, gdy dane zdarzenie jest objęte ochroną ubezpieczeniową.

Wróć do listy artykułów

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e