Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Podstawowe pojęcia
ubezpieczenia
mieszkania lub domu


Sprawdź, co to jest ubezpieczenie
mieszkania lub domu
i jaką ochronę Ci zapewni.

Zakres ochrony ubezpieczenia mieszkania lub domu

Decydując się na zakup mieszkania lub domu musimy zastanowić się nad ochroną dobytku swojego życia. Jeśli nieruchomość kupujemy na kredyt, to ubezpieczenia mienia wymaga od nas bank. Jeśli jednak spłaciliśmy zobowiązanie i ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, warto je kontynuować. Konsekwencje, jakie przyjdzie nam ponieść za chęć oszczędzenia na ochronie mienia mogą być bardzo dotkliwe. Co ubezpieczyć i jak wybrać najlepszą polisę?

Ubezpieczenie murów daje pewność, że w przypadku szkód powstałych w elementach nośnych budynku, ścianach zewnętrznych, pokryciu, ubezpieczyciel wypłaci ci odszkodowanie. W ramach sumy ubezpieczenia murów ochroną mogą być objęte także elementy stałe, takie jak podłogi, armatura sanitarna, meble kuchennych wykonanych na wymiar, instalacje a nawet elementy zewnętrzne jak chociażby rynny czy kolektory słoneczne zamontowane na dachu. W sytuacji szkody w ubezpieczonym mieniu możesz domagać się odszkodowania. Pieniądze z polisy w standardowym zakresie ochrony przysługują ci także w przypadku zalania mieszkania, dewastacji czy przepięć. Warto wykupić takie ubezpieczenie ze względu na odnawialną sumę ubezpieczenia oraz brak wkładu własnego. Oprócz tego, że ubezpieczyciel bierze odpowiedzialność nie tylko za same mury ale także za stałe elementy, oferuje ci także wysokie limity na poszczególne zdarzenia losowe oraz jedną sumę ubezpieczenia mieszkania lub domu wraz z budynkami i obiektami na posesji.

Obejmuje nie tylko stałe, ale również ruchome elementy wyposażenia domu oraz pokrywa szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych, takich jak np. pożar, zalanie, przepięcia czy dewastacje. Możesz za dodatkową opłatą poszerzyć pakiet usług o pokrycie szkód związanych z kradzieżą z włamaniem lub rabunkiem, stłuczenia elementów szklanych i powodzi. Jeśli zdecydujesz się na sumę ubezpieczenia wynoszącą minimum 20 tys. zł, otrzymasz dodatkowo ubezpieczenie bagażu w podróży, mienia w trakcie przeprowadzki oraz zwrot kosztów transportu i przechowywania mienia podczas ewentualnej szkody.

Dokupując dodatkowo ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przysługuje ci ochrona w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego. Chodzi o użytkowanie nieruchomości i związane z tym ewentualne szkody np.: wodno – kanalizacyjne, szkody związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego i opieką nad niepełnoletnimi dziećmi są objęte ubezpieczeniem OC w życiu prywatnym oraz Posiadanie zwierząt z wyjątkiem psów uznawanych za agresywne. Jeśli jadąc na rowerze wyrządzisz szkodę osobową lub rzeczową osobie trzeciej, OC pokryje straty czy koszty leczenia, tak samo jak w przypadku szkody w wyniku amatorskiego uprawiania sportów. Pakietem ubezpieczenia w życiu prywatnym są objęte wszystkie osoby zamieszkujące ubezpieczoną nieruchomość. Można wybrać dwa warianty: OC Standard lub OC Premium. Oba warianty OC mogą obowiązywać nie tylko na terytorum karju czy ubezpieczanej nieruchomości, ale także w Europie czy na świecie (bez USA i Kanady) . Dodatkową opcją jest ubezpieczenie Assistance, którym objęte są usługi interwencji ślusarzy, elektryków, hydraulików, szklarzy czy specjalistów od sprzętu RTV i AGD oraz pokrycie kosztów związanych z pobytem hotelu, wynajmem mieszkania, oraz transportem do hotelu i transportem mienia oraz ewentualnego nadzoru terenu. Do każdej polisy powyżej 100 zł dodajemy tez w gratisie 14 różnych świadczeń w ramach ryzyka Pomoc Medyczna 24, które przysługują zarówno Tobie jak i wszystkim, z którymi wspólnie zamieszkujesz. Świadczenia te obejmują przypadki nagłego zachorowania lub uszkodzenia ciała na terenie całego kraju.


Zakup dodatkowych ofert przysługuje zarówno klientom wykupującym ubezpieczenie obejmujące mury, wyposażenie jak i pakiet tych dwóch ubezpieczeń. Jeśli nie wiesz jaka opcja będzie najlepsza dla ciebie, sprawdź naszą ofertę.

Wróć do listy artykułów

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e