Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Podstawowe pojęcia
ubezpieczenia
mieszkania lub domu


Sprawdź, co to jest ubezpieczenie
mieszkania lub domu
i jaką ochronę Ci zapewni.

Huragan uszkodził Ci dom? 4 kroki do szybkiego odszkodowania

Od kilku lat nad Polską przechodzą liczne wichury. W wielu miejscach huragan zerwał dachy z domów i budynków gospodarczych. Mieszkańcy, którzy ponieśli straty powinni więc jak najszybciej zgłosić szkody ubezpieczycielowi. Jak to zrobić? – podpowiada Michał Miedziński, ekspert ubezpieczeniowy.

Obowiązek zgłoszenia szkody majątkowej ciąży na właścicielu polisy, dlatego niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia, ubezpieczony powinien skontaktować się z ubezpieczycielem i poinformować o tym, co się stało. Jak uniknąć błędów przy zgłaszaniu szkody?

Przy zgłaszaniu szkody mieszkaniowej najważniejszy jest czas. Ten zazwyczaj wynosi od 2 do 7 dni od daty zdarzenia. Pamiętajmy jednak, że szkoda może powiększać się w czasie, dlatego nie można zwlekać z powiadomieniem ubezpieczyciela. Zgłosić szkodę najczęściej możemy na kilka sposobów: telefonicznie, e-mailowo, faksem lub pisemnie na adres siedziby ubezpieczyciela. W zgłoszeniu powinniśmy podać numer polisy, dokładne okoliczności powstania szkody w tym datę i godzinę (o ile jest to możliwe), informację o szacunkowej wartości poniesionych strat oraz dane adresowe jednostki policji, straży pożarnej lub zarządcy budynku, jeśli interweniowali oni w miejscu zdarzenia.

Wielu poszkodowanych ma wątpliwość, czy może podjąć działania mające na celu ochronę mienia po szkodzie przed wizytą rzeczoznawcy. Otóż nie tylko możemy, ale nawet powinniśmy to zrobić, ponieważ w momencie wystąpienia zdarzenia, przede wszystkim trzeba zabezpieczyć mieszkanie przed dalszymi szkodami. Jeśli zerwało nam pokrycie dachu, okryjmy go folią lub plandeką, tak aby nie zwiększyć szkody poprzez np. zalanie. Możemy w tym celu poprosić o pomoc np. służby interwencyjne. Wszelkie ślady czy zniszczenia i tak będą widoczne dla rzeczoznawcy.

Informując ubezpieczyciela o rodzaju szkody, otrzymamy od niego wskazówki, co do dalszych kroków postępowania, których warto dokładnie przestrzegać. Następnie skontaktuje się z nami rzeczoznawca w celu ustalenia dokładnego terminu oględzin mieszkania. W trakcie wizyty, rzeczoznawca sporządzą protokół wraz z dokładnym opisem i dokumentacją fotograficzną szkody, który na koniec podpisuje poszkodowany. Najlepiej, więc jeśli w spotkaniu uczestniczy ubezpieczony lub osoba przez niego upoważniona.

Rzeczoznawca w trakcie oględzin mieszkania może poprosić poszkodowanego o przekazanie kompletu dokumentów niezbędnych do wyceny szkody. Najlepiej zawczasu przygotować oryginały lub kopie takich dokumentów jak: wypełniony druk zgłoszenia szkody mieszkaniowej, dokument potwierdzający prawo do lokalu np. akt własności lub umowa najmu, wykaz zniszczonych ruchomości domowych z datami ich nabycia i w miarę możliwości potwierdzeniami zakupu, protokół straży pożarnej lub innych służb ratowniczych, jeśli ich interwencje miały miejsce.

Po zebraniu wszelkich dokumentów ubezpieczyciel ma 30 dni na wydanie decyzji o wypłacie odszkodowania, najczęściej jednak taka decyzja podejmowana jest znacznie szybciej. Pamiętajmy, że odszkodowanie obejmuje tylko te zdarzenia, które są objęte ochroną zgodnie z zakresem wskazanym na polisie. Zatem aby uniknąć przykrych niespodzianek, warto szczegółowo zapoznać się z treścią polisy i ogólnymi warunkami umowy.

Wróć do listy artykułów

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e