Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Pomoc Medyczna 24

Pomoc Medyczna 24

Jeśli wykupisz ubezpieczenie domu lub mieszkania a cena polisy wyniesie więcej niż 100 zł, otrzymasz bez składki świadczenie Pomocy Medycznej 24. Niezależnie od tego gdzie jesteś w Polsce: w domu, w pracy czy na wakacjach, Ty i Twoi Bliscy otrzymacie pomoc 24 h na dobę. Jeśli w skutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania zachodzi potrzeba wizyty lekarskiej w domu lub placówce medycznej, skontaktuj się z nami. W zakresie świadczeń oferujemy także wizytę pielęgniarki, transport medyczny, dostawę leków czy badania diagnostyczne.

Zdarzenie ubezpieczeniowe Rodzaj świadczenia Limit / Liczba interwencji
Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia Ubezpieczonego w wyniku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku na terytorium RP Wizyta lekarza pierwszego kontaktu (domowa lub w placówce medycznej) 500 PLN / 2 razy
Wizyta pielęgniarki 400 PLN / 2 razy
Transport Ubezpieczonego do placówki medycznej na wizytę u lekarza pierwszego kontaktu 200 PLN / 2 razy
Opieka pielęgniarska po hospitalizacji 48h / 2 razy
Usługa dostawy leków i drobnego sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego 400 PLN / 2 razy
Transport medyczny 2 000 PLN (na wszystkie transporty dla jednego zdarzenia)/ 2 razy
Organizacja procesu rehabilitacji 2 razy
Pomoc psychologa 500 PLN / 1 raz
Organizacja hospitalizacji 1 raz
Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia dziecka Ubezpieczonego w wyniku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku na terytorium RP Wizyta pediatry
(domowa lub w placówce medycznej)
500 PLN / 2 razy
Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terytorium RP Badania diagnostyczne 400 PLN / 2 razy
Na życzenie Ubezpieczonego Przekazywanie niezbędnych informacji Bez limitu
Organizacja wizyty u lekarza specjalisty 2 razy
Infolinia medyczna Bez limitu

Pobierz: Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Lista banków, które – wg naszej wiedzy na dzień sporządzania tej informacji –
akceptują ubezpieczenie mieszkaniowe Liberty jako zabezpieczenie kredytu


Nie możesz otworzyć tego dokumentu? Pobierz i zainstaluj program Adobe Reader


Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e
params:action=#echo var="lds_call_point"
params:callPoint=ns_pomoc_medyczna_24h;partnerPoint=