Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Ubezpieczenie murów i wyposażenia
(ruchomości domowe i elementy stałe)

Ubezpieczenie murów i wyposażenia (ruchomości domowe i elementy stałe)

Ubezpieczenie pokrywa szkody powstałe m.in. w skutek zdarzeń losowych (takich jak np. ogień czy zalanie). Dodatkowo w Pakiecie Optymalnym oferujemy ochronę w innych przypadkach, takich jak przepięcie czy dewastacja. Ochronimy nie tylko Twoją nieruchomość, ale także wyposażenie wewnątrz. Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o ubezpieczenie wyposażenia od kradzieży z włamaniem lub rabunku, stłuczenia elementów szklanych czy powodzi.

Jeśli wynajmujesz od kogoś mieszkanie, możesz ubezpieczyć elementy stałe w które zainwestowałeś, np. w kuchnię lub szafy w zabudowie, parkiet.

Przy zawarciu ubezpieczenia wyposażenia z minimalną sumą ubezpieczenia wynoszącą 20 tysięcy złotych dodatkowo otrzymasz ubezpieczenie bagażu w podróży, mienia w trakcie przeprowadzki oraz zwrot kosztów transportu i składowania ruchomości w przypadku szkody.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnego pakietu, stwórz własny zakres, zgodny z Twoimi potrzebami. Dajemy Ci możliwość ubezpieczenia domu w budowie czy mieszkania pod kredyt. Możesz także wybrać kompleksowy wariant ubezpieczenia murów wraz z wyposażeniem i ryzykami dodatkowymi: ubezpieczeniem OC w życiu prywatnym i Assistance.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie w wariancie Standard zapewnia ochronę Tobie i Twoim bliskim, na wypadek wyrządzenia osobie trzeciej szkody (osobowej lub rzeczowej), wynikającej z posiadania i użytkowania nieruchomości (łącznie ze szkodami wodnokanalizacyjnymi), prowadzenia gospodarstwa domowego, opieki nad niepełnoletnimi dziećmi, posiadania zwierząt domowych (z wyjątkiem psów należących do ras uznanych za agresywne), amatorskiego uprawienia sportu, jazdy na rowerze.

W wariancie Premium rozszerzamy odpowiedzialność OC na szkody wyrządzone w wyniku uprawiania sportów motorowodnych, jazdy konnej oraz aktywności sportowej prowadzonej w ramach sekcji i klubów sportowych.

Ubezpieczenie dostępne jest w jednym z czterech zakresów terytorialnych: na terenie miejsca ubezpieczania, na terytorium Polski, Europy lub świata (z wyłączeniem USA i Kanady)

Właścicielom wynajmującym swoją nieruchomość osobom trzecim oferujemy dodatkowe OC dla mieszkających w nim najemców, na wypadek szkód wyrządzonych w miejscu ubezpieczenia.

Dla właścicieli domu w budowie mamy specjalny wariant – OC Inwestycji, w którym zapewniamy ochronę także w związku z ewentualnymi szkodami wyrządzonymi osobom trzecim przez firmę budowlaną na terenie budowy Twojego domu.

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów usługi wykonanej przez takich specjalistów jak: ślusarz, elektryk, hydraulik, szklarz, czy specjalista sprzętu RTV/AGD itp., a także (w razie przymusowej przeprowadzki po szkodzie) zwrot kosztów pobytu w hotelu lub wynajmu mieszkania, transportu do hotelu lub miejsca tymczasowego pobytu i z powrotem, transportu mienia, czy dozoru miejsca ubezpieczenia.

Ubezpieczenie domku letniskowego

Jeśli dodatkowo chciałbyś ubezpieczyć swój domek letniskowy skontaktuj się z nami. Zaproponujemy Ci najlepszy możliwy zakres.

Chroń to, co dla Ciebie najważniejsze!

Pobierz: Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Lista banków, które – wg naszej wiedzy na dzień sporządzania tej informacji –
akceptują ubezpieczenie mieszkaniowe Liberty jako zabezpieczenie kredytu


Nie możesz otworzyć tego dokumentu? Pobierz i zainstaluj program Adobe Reader


Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e
params:action=#echo var="lds_call_point"
params:callPoint=ns_wyposazenie_oc_z_assistance;partnerPoint=