Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Podstawowe
pojęcia - OC


Dowiedz się czym jest ubezpieczenie
OC (odpowiedzialności cywilnej)
oraz jaką ochronę gwarantuje.

Czym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych czyli popularna polisa OC, jest specyficznym ubezpieczeniem chroniącym przede wszystkim osoby które mogą zostać poszkodowane wskutek wypadku spowodowanego przez pojazd osoby ubezpieczonej. Czym dokładnie jest ubezpieczenie OC?

Każdy posiadacz pojazdu zobowiązany jest do zakupu obowiązkowego ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie to ważne jest przez 12 miesięcy. Zawarcie umowy ubezpieczenia OC gwarantuje poszkodowanemu otrzymanie rekompensaty dla poniesionych przez niego szkód w razie wypadku. Mówiąc dokładniej, w przypadku ewentualnej stłuczki, poszkodowany otrzymuje pieniądze na pokrycie szkód od ubezpieczyciela, którego polisę posiadał sprawca. Jeśli sprawca nie posiadał ważnej polisy OC w momencie zdarzenia, odszkodowanie (osobom poszkodowanym) wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Następnie UFG zwróci się do sprawcy o zwrot pełnej kwoty wypłaconego odszkodowania. Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona do 5 mln euro dla szkód osobowych na jedno zdarzenie oraz 1 mln euro w przypadku szkód na mieniu. Jeśli koszty będą większe, sprawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy z własnych środków. Aby uzyskać pieniądze na naprawę własnego pojazdu, kierowca może skorzystać z ubezpieczenia AC.

Ubezpieczenia pojazdu należy dokonać najpóźniej w dniu jego rejestracji. Kary za jego brak są bardzo dotkliwe. Oprócz możliwości otrzymania kary podczas kontroli drogowej, UFG sprawdza kierowców zarejestrowanych w bazie i w sytuacji odnotowania braku ważnego ubezpieczenia nakłada karę. W przypadku niektórych kierowców kara ta może okazać się wyższa niż kwota składki. Kara może zostać nałożona podczas każdej kontroli drogowej, jeśli za pierwszym razem samochód nie zostanie odholowany na parking strzeżony. Każdy kierowca, który spowoduje wypadek bez posiadania ważnej polisy OC, musi sam pokryć koszty naprawy samochodu poszkodowanego. Są sytuacje, w których ubezpieczyciel może zwrócić się do sprawcy wypadku o regres odszkodowania, czyli jego zwrot. Taka sytuacja może mieć miejsce, w przypadku gdy ZU udowodni sprawcy, umyślne spowodowanie wypadku bądź prowadzenie auta pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających. Prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy, ucieczka z miejsca zdarzenia, czy wejście w posiadanie pojazdu wskutek przestępstwa stanowi podstawę do zwrotu zakładowi ubezpieczeń wypłaconego odszkodowania.

Koszty jakie może ponieść kierowca który nie opłaci składki OC, mogą być niezwykle dotkliwe. Warto więc pomyśleć o ubezpieczeniu aby uniknąć nieprzyjemności i wysokich kosztów. Jeśli dotąd nie znalazłeś ubezpieczyciela, który sprosta twoim wymaganiom, sprawdź ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych Liberty.

Wróć do listy artykułów

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e