Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Wybór i zakup
OC


Dowiedz się co wziąć pod uwagę
wybierając ubezpieczenie OC
i jak dostosować je do Twoich potrzeb.

Jak zlikwidować szkodę z polisy OC sprawcy?

Nawet niewielka stłuczka samochodowa niesie ze sobą wiele nerwów i stresu. Warto jednak w takiej sytuacji zachować spokój i jak najszybciej zgłosić szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli to Ty jesteś poszkodowanym, możesz ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy.

Szkodę z polisy OC można zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy w ciągu 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie, i nie później niż 10 lat po zaistnieniu zdarzenia (wyjątkiem są szkody wynikłe z przestępstwa). Pamiętajmy tylko, że wraz z upływem czasu rozmiary szkody mogą się powiększać, stwarzając dodatkowe zagrożenie w trakcie jazdy, dlatego nie warto zwlekać z poinformowaniem o niej towarzystwa. Większość ubezpieczycieli udostępnia na swojej stronie internetowej dokładną instrukcję zgłoszenia szkody z polisy OC innego kierowcy. Zazwyczaj można to zrobić na kilka sposobów: telefonicznie, mailowo, faksem, pisemnie lub osobiście w oddziale towarzystwa.

Szkodę z polisy OC można zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy w ciągu 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie, i nie później niż 10 lat po zaistnieniu zdarzenia (wyjątkiem są szkody wynikłe z przestępstwa). Pamiętajmy tylko, że wraz z upływem czasu rozmiary szkody mogą się powiększać, stwarzając dodatkowe zagrożenie w trakcie jazdy, dlatego nie warto zwlekać z poinformowaniem o niej towarzystwa. Większość ubezpieczycieli udostępnia na swojej stronie internetowej dokładną instrukcję zgłoszenia szkody z polisy OC innego kierowcy. Zazwyczaj można to zrobić na kilka sposobów: telefonicznie, mailowo, faksem, pisemnie lub osobiście w oddziale towarzystwa.

Pamiętaj! Jeśli do szkody doszło w wyniku kolizji dwóch pojazdów, sprawca zdarzenia jest znany i ma ważną polisę OC w towarzystwie prowadzącym działalność na terenie kraju, żaden z uczestników nie odniósł obrażeń ciała, a wartość szkody nie przekracza 30 tysięcy złotych, szkodę możesz zgłosić w systemie BLS - czyli bezpośrednio u ubezpieczyciela, u którego masz zakupioną polisę OC (pod warunkiem, że dane towarzystwo oferuje taką możliwość).

Przy zgłaszaniu szkody z polisy OC sprawcy, towarzystwa najczęściej proszą o przekazanie następujących informacji: numer polisy OC sprawcy, numer rejestracyjny i marka pojazdu sprawcy, opis okoliczności zdarzenia oraz wypełnione na miejscu kolizji oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Ten ostatni dokument nie jest potrzebny, jeśli na miejscu zdarzenia była obecna policja - wówczas towarzystwo posłuży się notatką służb policyjnych. Ponadto do likwidacji szkody z polisy OC sprawcy niezbędne są dane z dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu poszkodowanego, dane teleadresowe osoby kierującej pojazdem w momencie zdarzenia, dane teleadresowe właściciela/właścicieli pojazdu poszkodowanego oraz numer konta bankowego, na które zostanie przekazane odszkodowanie.

Kolejnym etapem likwidacji szkody z polisy OC sprawcy jest wizyta rzeczoznawcy w celu oszacowania wartości szkody. W trakcie oględzin rzeczoznawca dokona technicznej oceny pojazdu, a następnie sporządzi raport i fotograficznie udokumentuje rozmiar szkody - na tej podstawie towarzystwo dokona kalkulacji. W tym zakresie istnieją są dwa rozwiązania: wycena szkody całkowitej i kalkulacja szkody częściowej. Pierwszą metodę stosuje się, gdy koszty naprawy pojazdu przekroczą 100% jego wartości rynkowej lub naprawa z technicznego punktu widzenia jest niemożliwa. Odszkodowanie wynosi wówczas różnicę pomiędzy wartością rynkową auta przed szkodą, a wartością pozostałości auta. Natomiast drugi sposób jest praktykowany, gdy wartość naprawy samochodu nie przekracza 100% wartości rynkowej pojazdu.

Uwaga! W niektórych przypadkach możesz też skorzystać z szybkiej ścieżki likwidacji szkody. Sprawdź, jakie zasady w tym zakresie stosuje twój ubezpieczyciel. U nas uproszczona ścieżka likwidacji pozwala na uzyskanie odszkodowania już w 3-4 dni, i to bez oględzin rzeczoznawcy.

Poszkodowany, który likwiduje szkodę z polisy OC innego kierowcy, w większości przypadków może samodzielnie dokonać wyboru sposobu likwidacji szkody. Ma do wyboru tzw. metodę kosztorysową (gotówkową) lub serwisową (bezgotówkową). Przy rozliczeniu kosztorysowym ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie bezpośrednio poszkodowanemu, który dokonuje naprawy we własnym zakresie. Natomiast przypadku metody serwisowej ubezpieczyciel rozlicza się na podstawie faktur z warsztatem, w którym dokonano naprawy pojazdu. Warto przy tym zaznaczyć, że towarzystwa często posiadają sieć warsztatów partnerskich, które zajmują się wszystkimi formalnościami dotyczącymi naprawy pojazdu, co przyspiesza proces likwidacji szkody.

Na koniec, po zebraniu wszystkich dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody z polisy OC sprawcy oraz ustaleniu wysokości odszkodowania i odpowiedzialności towarzystwa, ubezpieczyciel dokona wypłaty zgodnie z przekazaną dyspozycją (bezpośrednio poszkodowanemu lub warsztatowi, w którym dokonujemy naprawy).

Wróć do listy artykułów

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e