Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Wybór i zakup
OC


Dowiedz się co wziąć pod uwagę
wybierając ubezpieczenie OC
i jak dostosować je do Twoich potrzeb.

Sprzedaż samochodu a polisa OC

Jednym z obowiązków sprzedającego samochód jest przekazanie nowemu właścicielowi dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC. Jednak to nie koniec formalności. O zbyciu pojazdu należy także poinformować towarzystwo, w którym mieliśmy zakupioną polisę OC.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na nabywcę auta przechodzą prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC, jaką zawarł poprzedni właściciel. Polisa ulegnie rozwiązaniu wraz z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nowy posiadacz pojazdu wypowie umowę wcześniej. To kupujący sam decyduje, czy będzie kontynuował polisę OC w tym samym towarzystwie, czy skorzysta z innej oferty. Sprzedający natomiast ma obowiązek poinformować ubezpieczyciela o sprzedaży auta objętego polisą OC.

Termin, w jakim sprzedający powinien poinformować towarzystwo o sprzedaży pojazdu wynosi 14 dni od zbycia auta. Niedopilnowanie tego obowiązku powoduje, że dla ubezpieczyciela to sprzedający jest w dalszym ciągu właścicielem pojazdu i to on odpowiada za aktualną polisę OC.

Przy zgłoszeniu sprzedaży auta, towarzystwo najczęściej prosi o takie dane jak: data zawarcia umowy, pełne dany zbywcy i nabywcy (w tym także ich numery PESEL), dane pojazdu oraz data sprzedaży. Najczęściej wszystkie te informacje są zawarte w umowie kupna-sprzedaży, więc ubezpieczycielom czasami wystarczy kopia tego dokumentu. Zgłoszenia można zazwyczaj wysłać na kilka sposobów: drogą mailową, faksem lub pocztą – na stronie internetowej ubezpieczyciela powinna znaleźć się stosowna informacja w tym zakresie.

Poprzedni właściciel pojazdu może starać się o zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC. Jest to możliwe w przypadku, gdy nabywca pojazdu wypowie umowę OC. Warto przy tym zaznaczyć, że jeśli przed rozwiązaniem umowy przez nowego właściciela nastąpi szkoda, za którą towarzystwo będzie zobowiązane wypłacić odszkodowanie, sprzedającemu nie będzie przysługiwał zwrot składki OC. Nie ma znaczenia, że sprawcą szkody jest już nowy użytkownik samochodu.

Jeśli natomiast w „okresie przejściowym” nie dojdzie do szkody, wówczas towarzystwo przekaże środki poprzedniemu właścicielowi auta przekazem pocztowym na adres zameldowania lub przelewem bankowym na wskazany numer konta.

Wróć do listy artykułów

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e