Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Wybór i zakup
OC


Dowiedz się co wziąć pod uwagę
wybierając ubezpieczenie OC
i jak dostosować je do Twoich potrzeb.

Przed czym chroni ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Choć to posiadacz pojazdu jest zobowiązany do zakupu tego ubezpieczenia w razie wypadku odszkodowanie nie trafi do niego, ale do osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia.

Ubezpieczenie OC w istocie chroni zarówno poszkodowanego jak i sprawcę wypadku. To właśnie z niego wypłacane jest odszkodowanie za zniszczony samochód lub uszczerbek na zdrowiu bądź mieniu osób uczestniczących w wypadku, za który ponosimy odpowiedzialność. Z ubezpieczenia OC jakie posiadamy zostaną pokryte koszty naprawy uszkodzonego przez nas samochodu, leczenia i rehabilitacji osób, które ucierpiały w wyniku wypadku (niekoniecznie będących pasażerami) i zrekompensuje ewentualne inne straty materialne, na przykład zniszczony płot, w który wjechaliśmy. O wypłatę odszkodowania z OC w razie uszczerbku na zdrowiu mogą się ubiegać również osoby, które w chwili zdarzenia znajdowały się w pojeździe sprawcy.

Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC dotyczy wszystkich zarejestrowanych pojazdów i trzeba je opłacać nawet, jeśli nie korzystamy z samochodu.

Wysokość odszkodowania wypłacanego z OC nie jest nieograniczona. W każdej umowie OC znaleźć się musi tzw. ubezpieczeniowa suma gwarancyjna, która maksymalną wysokość odszkodowania jakie może wypłacić zakład ubezpieczeń. Aktualnie może ona wynieść maksymalnie 5 mln euro na zdarzenie w przypadku szkód osobowych (niezależnie od liczby poszkodowanych) oraz 1 mln euro w przypadku szkód na mieniu. Jeśli zasądzone odszkodowanie będzie wyższe, sprawca wypadku będzie musiał dołożyć pozostałą część z własnej kieszeni.

Identyczne przepisy dotyczą szkód spowodowanych przez nas poza granicami Polski, przy czym w ich wypadku suma gwarancyjna zazwyczaj jest wyższa, ponieważ rodzimy ubezpieczyciel musi stosować się do limitów obowiązujących w danym kraju.

Jak wynika z powyższych informacji, opłacając wyłącznie ubezpieczenie OC nie możemy liczyć na odszkodowanie zapewniające pokrycie własnych strat materialnych. Żeby je otrzymać, musimy wykupić dobrowolne ubezpieczenie AC.

Wróć do listy artykułów

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e