Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Podstawowe
pojęcia - OC


Dowiedz się czym jest ubezpieczenie
OC (odpowiedzialności cywilnej)
oraz jaką ochronę gwarantuje.

Koszt ubezpieczenia samochodu a jego wartość

Marka, rok produkcji, pojemność i moc silnika czy miejsce użytkowania pojazdu – to tylko niektóre czynniki, które wpływają na koszt ubezpieczenia samochodu. Innym, równie ważnym parametrem uwzględnianym przy kalkulacji składki AC jest wartość ubezpieczanego auta.

Im wyższa wartość chronionego pojazdu, tym wyższy koszt ubezpieczenia samochodu? Niekoniecznie. Towarzystwa ubezpieczeniowe samodzielnie określają wartość pojazdu, tak aby suma ubezpieczenia odpowiadała rzeczywistej wartości samochodu w dniu objęcia go ochroną ubezpieczeniową.

Suma ubezpieczenia to górna granica odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego w przypadku szkody. Jest ona ustalana już na etapie obliczenia kosztów ubezpieczenia samochodu i zawarcia umowy.

Przy zakupie polisy AC właściciel pojazdu może zdecydować się na stałą lub zmienną sumę ubezpieczenia. Pierwszy wariant oznacza, że jeśli dojdzie do np. uszkodzenia lub kradzieży auta, wysokość odszkodowania będzie liczona na podstawie wartości rynkowej samochodu z dnia zawarcia umowy. Takie rozwiązanie może wiązać się z nieco wyższym kosztem ubezpieczenia samochodu, jednak gwarantuje, że jeśli zawarliśmy umowę np. na 30 tysięcy złotych, to ta wartość pozostanie niezmienna przez cały okres trwania ochrony. Przy zmiennej sumie ubezpieczenia odszkodowanie jest zależne od wartości pojazdu z dnia, w którym doszło do zdarzenia. Może się zatem okazać, że tak wyznaczona suma ubezpieczenia będzie niższa niż ta z dnia zawarcia umowy.

Co do zasady, stała suma ubezpieczenia jest rekomendowana właścicielom młodszych roczników samochodów, których wartość w ciągu trwania roku polisowego spada szybciej. Natomiast osoby, którym zależy przede wszystkim na obniżeniu kosztów ubezpieczenia samochodu, mogą zdecydować się na zmienną sumę ubezpieczenia. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto jednak na temat porozmawiać z doradcą – pamiętajmy, że polisa powinna w pełni odpowiadać potrzebom ubezpieczonego.

Towarzystwa ubezpieczeniowe określają wartość pojazdu już na etapie obliczenia wysokości kosztu ubezpieczenia samochodu. Dokonują takiej wyceny na podstawie m.in. marki, modelu, rocznika, rodzaju wyposażenia lub stanu licznika auta., korzystając przy tym z aktualnych katalogów, takich jak np. Info-Expert lub Eurotax. W przypadku nowych samochodów sprawa jest łatwiejsza – obowiązującą wartością pojazdu jest kwota brutto podana na fakturze dokumentującej zakup pojazdu.

Wróć do listy artykułów

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e