Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Podstawowe
pojęcia - OC


Dowiedz się czym jest ubezpieczenie
OC (odpowiedzialności cywilnej)
oraz jaką ochronę gwarantuje.

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy

Choć logika podpowiadałaby kontakt z własnym ubezpieczycielem (w razie wystąpienia szkody) w praktyce ciężar załatwienia formalności i wypłaty odszkodowania bierze na siebie zakład ubezpieczeń z którym związany jest sprawca i właśnie z jej przedstawicielami powinniśmy się skontaktować.

Aby uzyskać odszkodowanie konieczne jest przekazanie ubezpieczycielowi danych dotyczących obu uczestników kolizji lub wypadku oraz ich pojazdów, a także numeru polisy OC sprawcy. Ubezpieczyciel musi również znać okoliczności zdarzenia, które można opisać w oświadczeniu podpisanym przez uczestników zdarzenia. Jeżeli nie potrafią się oni porozumieć, konieczne jest wezwanie policji która na miejscu ustali okoliczności zdarzenia i wskaże sprawcę. W tej sytuacji warto poszukać świadków wypadku, którzy uwiarygodnią zeznania stron. Wezwanie policji jest obowiązkowe również, jeśli w wypadku poszkodowani zostali ludzie.

Od chwili gdy zawiadomimy Ubezpieczyciela sprawcy o szkodzie, piłeczka znajduje się po stronie ubezpieczyciela który ma nam przyznać odszkodowanie z OC sprawcy. Pierwszym krokiem powinno być wysłanie rzeczoznawcy do poszkodowanego, który udokumentuje skutki kolizji i na tej podstawie sporządzi kosztorys.

Kosztorys sporządzony przez rzeczoznawcę powinien uwzględniać cenę oryginalnych części, zwłaszcza jeśli samochód wciąż jest na gwarancji. Koszt części zamiennych może zostać uwzględniony w wycenie OC jedynie wtedy, gdy właściciel samochodu się na to zgodzi lub jeżeli w chwili wypadku części, które uległy zniszczeniu nie były oryginalne.

Odszkodowanie z OC sprawcy powinno trafić na konto poszkodowanego w ciągu 30 dni od chwili zgłoszenia szkody. W razie wątpliwości, okres ten może się przedłużyć do 90 dni zaś jeśli o przyznaniu odszkodowania decyduje proces karny lub cywilny (co zdarza się bardzo rzadko), termin wypłaty pieniędzy uzależniony jest od decyzji sądu.

Poszkodowany może wybrać jedną z dwóch form rozliczenia – gotówkową lub bezgotówkową. W pierwszym wypadku poszkodowany otrzymuje odszkodowanie na konto. Rozliczenie bezgotówkowe polega na wskazaniu warsztatu w którym ubezpieczyciel ma opłacić naprawę samochodu.

Wspomniane przepisy stosują się również do sytuacji, gdy w trakcie zdarzenia doszło do uszczerbku na zdrowiu zaangażowanych w nią osób, przy czym mowa nie tylko o kierowcy pojazdu ale również o pasażerach. W tym wypadku również następuje wypłata odszkodowania z OC sprawcy, które może objąć nie tylko całkowite koszty leczenia (szpital, rehabilitacja, leki), ale też koszty pogorszenia warunków bytowych poszkodowanego, wynikające na przykład z konieczności wynajęcia opiekunki do dziecka na czas pobytu w szpitalu.

Gdy mamy do czynienia wyłącznie z kolizją, odszkodowanie z OC sprawcy można uzyskać na drodze bezpośredniej likwidacji szkody (BLS). Wówczas o załatwienie sprawy występujemy do własnego ubezpieczyciela, który już bez naszego udziału rozlicza się z ubezpieczycielem sprawcy. Ta droga jest możliwa w przypadku drobnych kolizji bez ofiar i jako taka wymaga mniejszej liczby dokumentów i umożliwia otrzymanie odszkodowania szybciej w stosunku do standardowego czasu oczekiwania.

W procesie uzyskiwania odszkodowania z OC sprawcy najważniejsze jest rzetelne udokumentowanie szkody a także świadomość przepisów. Warto również pamiętać, że od decyzji ubezpieczyciela można się odwołać.

Wróć do listy artykułów

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e