Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Podstawowe
pojęcia - OC


Dowiedz się czym jest ubezpieczenie
OC (odpowiedzialności cywilnej)
oraz jaką ochronę gwarantuje.

Zakup nowego pojazdu a wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC

Kupiłeś nowy samochód i nie chcesz korzystać z polisy poprzedniego właściciela? Nie martw się, wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC jest proste. Wyjaśniamy, jak je złożyć krok po kroku.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC składamy najczęściej w trzech przypadkach:

 • przed końcem okresu, na jaki została zawarta polisa (wówczas wypowiedzenie umowy ubezpieczenia składamy najpóźniej na jeden dzień przed upływem jej ważności);
 • w związku z automatycznym wznowieniem umowy ubezpieczenia (wtedy należy udokumentować, że posiadamy polisę w innym towarzystwie);
 • gdy nabyliśmy nowy pojazd (wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC możemy wówczas złożyć w dowolnym terminie).
 • Ten ostatni przypadek wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC dotyczy kierowców, którzy zakupili nowy pojazd i nie chcą kontynuować umowy ubezpieczenia w towarzystwie poprzedniego właściciela auta. Wówczas, tak jak wspomnieliśmy powyżej, wypowiedzenie umowy ubezpieczenia możemy złożyć w dowolnym momencie i nie obowiązują nas sztywne terminy. Co ważne, wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC nie wiąże się też z dodatkowymi kosztami.

  Uwaga! Jeśli nie zdecydowałeś się na wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC i dalej chcesz korzystać z polisy poprzedniego właściciela auta, pamiętaj, że takie ubezpieczenie nie przedłuża się automatycznie. To oznacza, że wraz z końcem okresu ochrony powinieneś zawrzeć nową polisę OC.

  Jeśli natomiast chcesz zawrzeć umowę OC z nowym towarzystwem, musisz rozwiązać aktualną polisę. Zwróć uwagę, że wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC wymaga formy pisemnej, a więc nie wystarczy, że telefonicznie powiadomisz o niej ubezpieczyciela. Konieczne jest przygotowanie pisma. Na szczęście wzór wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC jest łatwo dostępny w Internecie. Większość zakładów ubezpieczeń zamieszcza go na swoich stronach internetowych. Ewentualnie można skorzystać ze specjalnych kreatorów dokumentu, które po wprowadzeniu odpowiednich danych automatycznie wygenerują pismo umożliwiające wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC.

  Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • nazwa i adres towarzystwa ubezpieczeniowego;
 • imię, nazwisko i adres ubezpieczonego;
 • dane ubezpieczonego pojazdu (marka, model, numer rejestracyjny);
 • numer i seria wypowiadanej polisy.
 • Uzupełniony dokument można wysłać ubezpieczycielowi na kilka sposobów: pocztą, kurierem, faksem lub mailem. W tym ostatnim przypadku do maila należy dołączyć skan pisma z odręcznym podpisem ubezpieczonego. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC możesz także dostarczyć osobiście do siedziby towarzystwa lub przekazać swojemu agentowi. Na koniec pamiętaj o jeszcze jednej ważnej kwestii – mimo, że wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC można złożyć w dowolnym terminie, to należy zapewnić sobie ciągłość ubezpieczenia. Za brak ważnej polisy OC, choćby przez jeden dzień, grożą wysokie kary finansowe.

  Wróć do listy artykułów

  Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

  e