Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Podstawowe
pojęcia - OC


Dowiedz się czym jest ubezpieczenie
OC (odpowiedzialności cywilnej)
oraz jaką ochronę gwarantuje.

Wypowiedzenie  umowy ubezpieczenia OC

Wypowiedzenie umowy OC możliwa jest w kilku przypadkach. Warto pamiętać kiedy oraz jakie są terminy składania wniosków.

Najlepszym momentem na wypowiedzenie umowy OC jest zbliżający się koniec okresu obowiązywania. Najpóźniej na dzień przed końcem terminu obowiązywania aktualnej polisy powinieneś złożyć pisemne wypowiedzenie umowy ubezpieczenia. W przeciwnym razie twoje towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek przedłużyć z Tobą dotychczasową umowę OC. Jeśli zdarzy się, że zapomnisz dokonać wypowiedzenia i wykupisz inną polisę, możesz złożyć u dotychczasowego ubezpieczyciela wypowiedzenie stosowane przy zawarciu umowy w dwóch zakładach ubezpieczeń. Zapłacisz jedynie za okres od przedłużenia do wypowiedzenia  umowy.

Kupując używany samochód możesz skorzystać z polisy poprzedniego właściciela. Polisa poprzedniego właściciela obowiązuje do końca ochrony przewidzianej w umowie ubezpieczenia OC. Polisa po poprzednim właścicielu nie wznowi się automatycznie tak jak w przypadku polisy kupionej przez ciebie. Jeśli zechcesz kontynuować umowę musisz pamiętać, że wysokość składki może ulec zmianie, ponieważ zakład ubezpieczeń ma prawo zrekalkulować składkę. Polisę zbywcy masz prawo wypowiedzieć do końca trwania umowy ubezpieczenia. W tym celu powinieneś wraz z umową zakupu pojazdu przesłać do towarzystwa ubezpieczeń wypowiedzenie polisy OC.

Jeśli to ty sprzedajesz samochód, musisz zgłosić jego zbycie u swojego ubezpieczyciela. Nie dostaniesz jednak zwrotu składki za polisę OC, jeśli nowy nabywca jej nie wypowie nowy właściciel może korzystać z twojej polisy do czasu wygaśnięcia lub jej wypowiedzenia.

Wyrejestrowanie pojazdu wiąże się z możliwością rozwiązania umowy OC. Najczęstsze przyczyny to udokumentowana całkowita utrata pojazdu w związku z kradzieżą albo przekazanie go na złom. Żeby rozwiązać umowę ubezpieczenia wystarczy dostarczyć ubezpieczycielowi dokumenty potwierdzające wyrejestrowanie pojazdu. Jeśli zdecydujesz się zarejestrować lub sprzedać swój pojazd za granicę, także możesz wypowiedzieć polisę OC.

Wypowiedzenie umowy musisz złożyć na piśmie ale niekoniecznie osobiście. Większość ubezpieczycieli honoruje skan wypowiedzenia umowy przesłany mailem, faksem, kurierem, oraz oczywiście oryginały dokumentów wysłane pocztą lub dostarczone osobiście. Jeśli decydujesz się wypowiedzieć umowę za pomocą środków komunikacji elektronicznej, musisz dołączyć skan wypowiedzenia z odręcznym podpisem. Data złożenia wypowiedzenia w przypadku Poczty Polskiej określana jest na podstawie daty ze stempla pocztowego. W pozostałych przypadkach decyduje dzień, w którym ubezpieczyciel dostał twoje wypowiedzenie.

Do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC niezbędny jest przede wszystkim formularz wymagany przez ubezpieczyciela w którym zawarte są twoje dane oraz dane samochodu. W przypadku wypowiedzenia umowy w związku z zakupem lub sprzedażą auta, należy dołączyć kopię umowy kupna-sprzedaży pojazdu. Kiedy wypowiadasz umowę z powodu wyrejestrowania pojazdu, potrzebujesz dokumentu potwierdzającego jego wyrejestrowanie.

Ubezpieczenie OC pojazdu jest ubezpieczeniem obowiązkowym, którego brak grozi wysokimi karami. Pamiętaj, że w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia u jednego ubezpieczyciela, musisz wybrać innego i zawrzeć z nim nową umowę. Sprawdź naszą ofertę ubezpieczeń OC pojazdu.

Wróć do listy artykułów

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e