Twoja sugestia

Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem portfela ubezpieczeń Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce. Używanie znaku towarowego Liberty Ubezpieczenia nie oznacza, że stroną umowy ubezpieczenia jest Liberty Seguros, ani że Liberty Seguros ponosi odpowiedzialność z jej tytułu.

Zapasowe centrum danych w USA

Zapasowe centrum danych w USA

W celu zabezpieczenia danych osobowych przed utratą dane w postaci elektronicznej są przekazywane do centrum zapasowego znajdującego się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej prowadzonego przez Spółkę Liberty Mutual Insurance Company z siedzibą pod adresem 175 Berkeley Street, Boston, Massachusetts, USA 02116. Przekazane dane osobowe będą poddawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej wyłącznie czynnościom polegającym na tworzeniu i przechowywaniu kopii zapasowych i nie będą tam przetwarzane w jakichkolwiek innych celach.

Zgodnie z dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, z uwagi na inny porządek prawny niż w Unii Europejskiej, są traktowane jako państwo trzecie, które nie zapewnia odpowiedniej ochrony w rozumieniu wymienionej dyrektywy.

W związku z tym, w celu zapewnienia odpowiednich gwarancji ochrony prywatności oraz podstawowych praw i wolności osób fizycznych oraz wykonywania odpowiednich praw, zawarliśmy z ww. odbiorcą danych osobowych umowę dotyczącą przekazywania danych osobowych stanowiącą podstawę dopuszczalnych prawnie czynności przekazywania danych.

Portal używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności i cookies

e